ADS


Breaking News

อยุธยาเปิด2มหกรรมสุดยิ่งใหญ่อลังการ งานอาหารพื้นบ้าน สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยาและงานวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ภาคกลางและภาคตะวันออก

อยุธยาจัด2มหกรรมยิ่งใหญ่อลังการ งานอาหารพื้นบ้าน สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยาและงานวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ภาคกลางและภาคตะวันออก
โดยเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ไปเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ณ สนามวัดพระราม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งานนี้จังหวัด พระนครศรีอยุธยาและกระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดจัดมหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา บูรณาการร่วมกับ งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ภาคกลางและภาคตะวันออก โดยใช้คอนเซ็ปท์ วัฒนธรรมคู่อาหาร สืบสานวิถีถิ่น วิถีไทย งานในครั้งนี้ จัดขึ้นที่บริเวณสนามวัดพระราม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 1-4 เมษายน 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นการสืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรมภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นบ้านของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้มีพื้นที่ในการนำเสนอคุณค่าของงานศิลปวัฒนธรรมของไทย สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม 
    โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก นายอิทธิพล  คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มีการจุดพลุสวยงามยิ่งใหญ่อลังการ
     การจัดงานมหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา และงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ภาคกลางและภาคตะวันออก ในครั้งนี้ ได้จัดให้มีกิจกรรมหลัก ในงานพบกับร้านอาหาร คาวหวานมากกว่า 100กว่าร้านค้า นำมาจำหน่ายในราคาย่อมเยาว์และกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม มีจุดถ่ายรูปมากมาย สามารถแต่งชุดไทยมาถ่ายรูปใครสายถ่ายรูปพลาดไม่ได้ไฟสวยแน่นอน มีรถรางพาชมรอบเมืองอยุธยา
    งานนี้เริ่มจัดตั้งแต่วันที่ 1-4 เมษายน 2564 เวลา 16.00 - 22.00 น. ภายในงานมีเวทีการแสดงถึง3เวทีโดยมีการแสดงอาทิ การแสดงสาธิตอาหารพื้นบ้าน สามารถมาลองชิมอาหารแปลกอาหารพื้นถิ่นได้เช่น อาหารที่ชื่อว่าหม้อนอกที่นำเนื้อไก่มาทำหรือจะเป็น ม้าฮ่อที่นำหมูสับกับสับปะรดมาทานคู่กัน  ขนมกล้วยนาบ และยังมีขนมอื่นๆอีกมากมาย/ การเสวานา ในหัวข้อ วัฒนธรรมอาหารวิถีอยุธยา / การแสดงศิลปวัฒนธรรม โขน ลิเก ละครชาตรี และการแสดงพื้นบ้านกว่า 50 การแสดง / การประกวดจัดสำรับอาหารในหัวข้อ วัฒนธรรมอาหารวิถีอยุธยา ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 10,000 บาท
     การจัดงานมหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา และงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ภาคกลางและภาคตะวันออก ในครั้งนี้จะสร้างแรงผลักดันในการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในจังหวัด และเกิดแรงผลักดันในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทยสืบไป อย่าลืมไป ชิม ช้อป ชม กัน สนับสนุน งบประมาณ โดย กระทรวงวัฒนธรรม และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
     ดำเนินการโดย บริษัท มากมิตร โปรดักชั่น จำกัด