ADS


Breaking News

ม.กรุงเทพธนบุรี "ประกาศ ซัพพอร์ตนักศึกษาและผู้ปกครอง" ฝ่าวิกฤตโควิด-19

     รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี "ประกาศ ซัพพอร์ตนักศึกษาและผู้ปกครอง" ช่วยแบ่งเบาปัญหา ช่วงภาวะ วิกฤต เศรษฐกิจช่วงโควิด-19 

     เปิดหอพักสวัสดิการ ของทางมหาวิทยาลัยให้อยู่ฟรีไม่ต้องจ่ายแม้ค่าน้ำค่าไฟ ตลอดการศึกษา 


     ส่วนหอพักเช่าของทางมหาวิทยาลัย ลด 50% ตลอด 1 เทอมการศึกษา 


     พร้อมแจกสมุดหนังสือตำราเรียนฟรี 


     ส่วนค่าเทอมผ่อนได้ตลอดหลักสูตร