ADS


Breaking News

ลงพื้นที่ช่วยเหลือแมว

     วันที่ 11 มี.ค. 2564  นายสิระ เจนจาคะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พนักงานเจ้าหน้าที่ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ลงพื้นที่ช่วยเหลือคนชรานอนติดเตียงและแมว

     จากข้อเรียนว่าบ้านในซอยพหลโยธิน 35 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  ว่ามีหญิงสูงวัย  อายุ 65 ปี ไม่มีบ้านเป็นของตนเอง ตอนนี้ก็ไม่ได้ประกอบอาชีพ ต้องอาศัยบ้านญาติอยู่ และเลี้ยงดูแม่อายุ 88 ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง และน้องชายพิการ ซึ่งเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่ปี 2527 มีปัญหาด้านความทรงจำ ตอนนี้อาศัยอยู่ได้กับรายได้จากรัฐบาลด้วยเงินยังชีพ เบี้ยคนชราและคนพิการ รายได้รวมทั้ง 3 คนประมาณ 2 พันกว่าบาทต่อเดือน อีกทั้งมีแมวที่มาขออาศัยและเกิดลูกไว้จำนวนกว่า 20 ตัว ตอนนี้แบกรับภาระไม่ไหว พยายามขอความช่วยเหลือ มาเป็นเวลากว่า 2 ปี  โชคดีได้เบอร์โทร สส. เลยร้องขอความช่วยเหลือ เพียงระยะเวลา 1 วัน สส.ก็ลงพื้นที่และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือ เหตุที่ไม่เอาแมวไปปล่อย เพราะถ้าเอาแมวไปปล่อยก็กลัวโดนรถชนตาย อดอยากหรือโดนสุนัขกัดตาย สัตว์ก็มีชีวิตรักสุขเกลียดทุกข์ด้วยกันทั้งนั้น เลยประสงค์วอนหาผู้ใจบุญช่วยรับเลี้ยงแมวเหล่านั้นต่อให้ดี

     ซึ่งจากลงพื้นที่พบแมวที่จับได้  12 ตัว เป็นเพศผู้ 6 ตัว และเพศเมีย 6 ตัว  ซึ่งขณะนี้ กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กรมปศุสัตว์ ได้รับไปทำประวัติ ทำหมัน ฉีดวัคซีน และจะมอบให้สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย ในการช่วยประสานหาบ้านใหม่ ให้กับแมวเหล่านั้นต่อไป

      ผู้ใดสนใจ แมวทั้ง 12 ตัว สามารถติดต่อรับเลี้ยงดูได้จาก กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กรมปศุสัตว์ 69/1  ถนนพญาไท  ราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400  โทร  02-653-4444 ต่อ 4191-2 โทรสาร 02-653-4444 ต่อ 4193  E-mail  vetservice@dld.go.th หรือสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย อาคาร บี.เอ็ล.เอช ชั้น 8 เลขที่ 7/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-255-5805-7