ADS


Breaking News

การบินไทยและไทยสมายล์ นำร่อง IATA Travel Pass หวังเพิ่มความเชื่อมั่นเดินทางปลอดโควิด

การบินไทยและไทยสมายล์ เข้าร่วมโครงการนำร่อง IATA Travel Pass เพื่อการเดินทางแบบปลอดโควิด-19

     นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ  นางชาริตา ลีลายุทธ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด ร่วมมือกับ สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) เพื่อเข้าร่วมโครงการนำร่อง International Air Transport Association (IATA) Travel Pass โดยมี พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ประธานในที่ประชุม คณะผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัท การบินไทยฯ พร้อมด้วย นายหลุยส์ มอเซอร์ ผู้จัดการประจำภูมิภาคประเทศไทย ลาว กัมพูชา และเมียนมาร์  IATA ฝ่ายบริหารการบินไทย และ ไทยสมายล์ ร่วมเป็นสักขีพยาน  ณ สำนักงานใหญ่ การบินไทย

     สำหรับ IATA Travel Pass เป็นแอปพลิเคชันบนมือถือที่สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเดินทาง ให้สามารถบริหารจัดการเอกสารรับรองผลตรวจ หรือ ใบรับรองการรับวัคซีนของโรคโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งหน่วยงานภาครัฐให้ความสำคัญแก่เอกสารดังกล่าว และเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศแบบไร้การสัมผัส ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 รวมทั้งในอนาคต นอกจากนี้ IATA Travel Pass ยังมีศักยภาพสูงในด้านความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และการรับรองผลตรวจและการรับวัคซีนที่เชื่อถือได้ โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ IATA Travel Pass ได้ที่ https://www.iata.org/en/pressroom/travel-pass-mediakit/

     ทั้งนี้ การเข้าร่วมโครงการนำร่อง IATA Travel Pass ของการบินไทยและไทยสมายล์ มีจุดมุ่งหมายที่สำคัญเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่นักเดินทาง อันจะผลักดันให้เกิดการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยวทั่วโลก