ADS


Breaking News

กิจกรรมวันอีสเตอร์ ที่สาธิตกรุงเทพธนฯ นร.แสดงออกเต็มที่ทางทักษะภาษาและสุขสนุก

‘สาธิตกรุงเทพธนฯ’ จัดกิจกรรมวันอีสเตอร์

ให้ นร. ร่วมสนุกและแสดงออกทางทักษะภาษา

     เพราะนโยบายหลักของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี คือการมุ่งเน้นการสอน 3 ภาษา ไทย-จีน-อังกฤษ ด้วยการเรียนกับเจ้าของภาษาโดยตรง Teacher และเหล่าซือ ดังนั้นนอกจากวัฒนธรรมประเพณีของไทย และ เทศกาลต่างๆ ของจีน แล้ว วันอีสเตอร์ หรือ Happy Easter ก็เป็นอีกกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้และแสดงออกทางทักษะภาษาอังกฤษเช่นกัน

     สำหรับ กิจกรรม Happy Easter ของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี จัดขึ้นสำหรับนักเรียนฝ่าย Regular Program ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมตามกลุ่ม ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 Egg Painting, กิจกรรมที่ 2 Egg Relay, กิจกรรมที่ 3 Easter egg hunt, กิจกรรมที่ 4 Capture The Egg โดยงานนี้ทาง รร. ได้ให้ นร. เตรียมนำตระกร้าใบเล็กๆ คนละ 1 ใบ สำหรับใส่ไข่และของรางวัล ในบรรยากาศที่เด็กๆสนุกสนานกันอย่างเต็มที่

     ครูเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี กล่าวว่า สำหรับวันอีสเตอร์นั้น ชาวคริสต์เชื่อกันว่า เป็นการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตในพระคริสต์เจ้า โดยสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเฉลิมฉลอง ก็คือ ไข่ นั่นเอง

     ทั้งนี้ ก็เพื่อสื่อถึงการเกิดใหม่ ชีวิตที่กำลังเริ่มต้นใหม่ และสิ่งใหม่ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น เต็มไปด้วยความชื่นบานและความดี โดยมักจะวาดรูป ตกแต่งลวดลายไข่ให้สวยงามอย่างสนุกสนาน และนิยมกินไข่ในวันดังกล่าว ซึ่งเชื่อว่า หากกินไข่แล้วจะนำสิ่งใหม่ๆ เข้ามาสู่ชีวิตของเรา

     โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียน ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล-อนุบาล 3, ประถมศึกษาปีที่ 1-6 (สามัญ), ประถมศึกษาปีที่ 1-6 (English Program), มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยทุกระดับชั้น มุ่งเน้นการสอน 3 ภาษา ไทย-จีน-อังกฤษ (เรียนกับเจ้าของภาษาโดยตรง Teacher และเหล่าซือ) สอบถาม โทร. 02-408-1919, 089-305-1111, inbox facebook : http://m.me/satitbtu, www.satitbtu.ac.th