ADS


Breaking News

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันอังคาร 16 มี.ค.64

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19
ณ วันอังคาร 16 มีนาคม 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 27,154 ราย
(เพิ่มขึ้น 149 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 21 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 5 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 123 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 15,147 ราย) 

เสียชีวิตรวม 87 ราย (วันนี้ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต)
รักษาหายป่วยแล้ว 26,299 ราย(96.85%) 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 65 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 768 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
 21 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก กรุงเทพฯ (10) สมุทรสาคร(3) ราชบุรี(2)  นครปฐม(3) ปทุมธานี(2) เพชรบุรี(1) 
สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 5 ราย 
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพ(5)  มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1 ราย
- จากประเทศเยอรมนี 1 ราย
- จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 3  ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 120.7 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.67 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 97 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 80.7)
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 45,045 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 548,013 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 11.4 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 24,437 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 11 ล้านราย            คิดเป็นร้อยละ 97
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 115 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 152 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,147 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 15 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,202 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 324,971 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 1,208 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,325 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1 ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 48 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 6 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 3 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม