ADS


Breaking News

วันข้อมูลเปิดนานาชาติ 64 รัฐ ชู“ข้อมูลเปิด เพื่อชีวิต” ดันหน่วยงานรัฐเปิดข้อมูลเพื่อประโยชน์สาธารณะ

รัฐบาลหนุน “ข้อมูลเปิด เพื่อชีวิต” จัดงานวันข้อมูลเปิดนานาชาติ ประจำปี 2564 พร้อมเร่งหน่วยงานรัฐเปิดข้อมูลที่เป็นเว็บไซต์ data.go.th ให้ประชาชนโหลดไปใช้ประโยชน์ฟรี!!

     เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. จัดงานวันข้อมูลเปิดนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 (International Open Data Day 2021) เพื่อให้ทุกภาคส่วนเล็งเห็นถึงความสำคัญการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ “เว็บไซต์” data.go.th” เพื่อให้เกิดความร่วมมือของภาครัฐ และการสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Open Data of Life Saving) พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้คนไทยสามารถเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้ทุกที่ ทุกเวลา  ภายในงานโดยได้รับเกียรติจาก นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน (ที่ 7 จากซ้าย) นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ที่ 6 จากซ้าย) นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ที่ 5 จากซ้าย)  ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (ที่ 8 จากซ้าย)  กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (ที่ 4 จากซ้าย) นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (ที่ 9 จากซ้าย)  และ ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ กรรมการบริหารสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (ที่ 10 จากซ้าย) ร่วมรับชมวีดีทัศน์ปาฐกถาและการมอบนโยบาย โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ  เดอะ โซไซตี้ ชั้น 22 อาคารเกษร ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ