ADS


Breaking News

ซีพีเอฟ ร่วมมือ มูลนิธิ LPN ส่งอาหารจากใจช่วยแรงงานต่างชาติ ต้านภัยโควิดต่อเนื่อง

CPF ผนึกพลัง มูลนิธิ LPN ส่งมอบน้ำใจช่วยพี่น้องแรงงานต่างชาติ ฝ่าวิกฤติโควิดต่อเนื่อง

     บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมกับ มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (Labour Rights Promotion Network หรือ LPN) เดินหน้าส่งมอบความห่วงใยพี่น้องแรงงานข้ามชาติ ที่อาศัยในประเทศไทยให้สามารถดำรงชีวิตสู้วิกฤตโควิดได้ โดยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ไข่ไก่สด 30,000 ฟอง จากโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” สำหรับนำไปจัดทำถุงยังชีพเพิ่มเติม ช่วยเหลือพี่น้องแรงงานต่างชาติได้มีอาหารปลอดภัยอย่างเพียงพอและสามารถผ่านวิกฤต โดยมีนายสมพงค์ สระแก้ว ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งมูลนิธิ LPN เป็นผู้รับมอบจาก นายศรกฤษณ์ วัตตศิริ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ ณ สำนักงานมูลนิธิฯ ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี   

     นายสมพงค์ กล่าวว่า แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่จะคลี่คลายขึ้นแล้ว แต่ยังมีกลุ่มคนประชากรจากประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามาอาศัยและทำงานอยู่ในประเทศไทยจำนวนไม่น้อยกำลังเผชิญกับความยากลำบากต้องการความช่วยเหลือ เพราะขาดแคลนรายได้ ยังไม่มีงานทำ หรือมีรายได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยจากสถานประกอบการหลายแห่งที่ชะลอการจ้างงาน ตลอดจนหยุดหรือปิดกิจการ มูลนิธิ LPN จึงยังดำเนินการโครงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่พี่น้องแรงงานต่างชาติต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือที่ดีจากพันธมิตรต่างๆ อย่าง ซีพีเอฟ ในการสนับสนุนอาหารและไข่ไก่สด เพื่อให้มูลนิธิฯ จัดทำเป็นถุงยังชีพสำหรับนำไปแจกจ่ายให้พี่น้องแรงงานต่างชาติในพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดสมุทรสาคร กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้ง ผู้ที่อยู่ในจังหวัดตราด ระยอง ฉะเชิงเทรา เชียงใหม่ และตาก เพื่อให้กลุ่มคนเปราะบางในสังคมไทยได้รับการดูแลอย่างเสมอภาคและทั่วถีงมากที่สุด  สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคง และปลอดภัย   

    “การระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติและครอบครัวในหลายพื้นที่ ความร่วมมือระหว่าง LPN และ ซีพีเอฟ เพื่อช่วยให้แรงงานข้ามชาติและครอบครัว ได้รับการดูแลตามหลักมนุษยธรรมอย่างทั่วถึง ได้มีอาหารปลอดภัยบริโภค และสิ่งจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตอย่างเพียงพอ ช่วยให้สามารถประคับประคองผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปได้ และกลับมาเป็นกำลังสำคัญในการฟื้นเศรษฐกิจของประเทศต่อไป” นายสมพงค์กล่าว  

     โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ที่ซีพีเอฟดำเนินตามนโยบายของเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ ซีพี เพื่อช่วยเหลือสังคมให้ผ่านพ้นความยากลำบาก โดยนำความเชี่ยวชาญของการเป็นผู้ผลิตอาหารชั้นนำ ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานภาครัฐ ชุมชน และ NGO ส่งมอบอาหารปลอดภัยอย่างเพียงพอให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และกลุ่มคนเปราะบางในสังคมไทยตั้งแต่ต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบัน  

     นับตั้งแต่มีการระบาดระลอกใหม่ ซีพีเอฟ ได้ร่วมสนับสนุนมูลนิธิ LPN ซึ่งเป็นองค์กรพันธมิตรที่ดีและมีศักยภาพในการเข้าถึงพี่น้องแรงงานต่างชาติในพื้นที่ต่างๆ  โดยมอบ ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทานของซีพีเอฟ จำนวน 30,800 แพ็ค และไข่ไก่สด รวมทั้งสิ้น 40,000 ฟอง ไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องแรงงานข้ามชาติในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียง  

     ทั้งนี้ CPF และเครือซีพี ได้ส่งมอบความช่วยเหลือผ่านหน่วยงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนอาหารทีมแพทย์ พยาบาล กลุ่มแรงงานต่างชาติและกลุ่มเปราะบางแล้วหลายครั้ง อาทิ มอบอาหารพร้อมทานให้ทีมแพทย์ใน 15 โรงพยาบาลใน 6 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด โรงพยาบาลสนาม "ศูนย์ห่วงใยคนสาคร" มอบอาหาร และหน้ากากอนามัยซีพี ให้แรงงานต่างชาติและคนกลุ่มเปราะบาง ผ่านกรุงเทพมหานคร ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. รวมถึงสถานทูตเมียนมา กัมพูชา ลาว และเวียดนาม เป็นต้น