ADS


Breaking News

ซีพี เวียดนาม ได้รับมอบเหรียญอิสริยาภรณ์ จากการร่วมทำคุณประโยชน์แก่ประเทศต่อเนื่อง

ซีพี เวียดนาม ได้รับมอบเหรียญอิสริยาภรณ์ “เพื่อเยาวชนรุ่นใหม่” เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี การก่อตั้งสหภาพเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์ ซึ่งเป็นผลงานจากการร่วมทำคุณประโยชน์ และส่งเสริมคนรุ่นใหม่ ผ่านกิจกรรมต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องของบริษัท มากกว่า 10 ปี

นายมนตรี สุวรรรณโพธิ์ศรี กรรมการผู้จัดการ ซีพี เวียดนาม และ นาง Le Nhat Thuy รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และประธานกองทุน ซี.พี. เวียดนาม เพื่อการกุศล ได้รับมอบเหรียญอิสริยาภรณ์ ซึ่งถือเป็นรางวัลที่มีเกียรติสูงสุดของสหภาพ โดยมี นาย Nguyen Quoc Khang ประธานสหพันธ์เยาวชน ซีพี เวียดนาม รับมอบประกาศเกียรติคุณ

“ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอันมีค่าสูงที่สุดจากสหภาพเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์ เหรียญเกียรติยศนี้ยังเป็นรางวัลของชาว ซีพี เวียดนามทุกคนที่ได้ทุ่มเทในการส่งเสริม และช่วยเหลือคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการทำกิจกรรมจิตอาสา สอดคล้องกับแนวคิด 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน ได้แก่ ประเทศชาติ ประชาชน และท้ายที่สุดคือบริษัท” คุณมนตรี กล่าว

ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ซีพี เวียดนาม ได้ร่วมกับเยาวชนของประเทศทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น การส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนเพื่อความมั่นคงของสังคม สนับสนุนนักศึกษาแห่งชาติ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สนับสนุน Start-up การบริจาคโลหิต การบริจาคหน้ากากอนามัย เป็นต้น

ทั้งนี้ สหภาพเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์ เป็นองค์กรทางสังคมและการเมืองของเยาวชนเวียดนามที่ก่อตั้งและฝึกอบรม นำโดยพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีโฮจิมินห์ สหภาพเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์ประกอบด้วยเยาวชนที่ก้าวหน้า มุ่งมั่นเพื่อเป้าหมายของพรรคคือเอกราชของชาติที่เกี่ยวข้องกับสังคมนิยม ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี ประเทศที่เข้มแข็ง ประชาธิปไตย ความยุติธรรม และอารยธรรม