ADS


Breaking News

๒ มหกรรมสุดงดงาม งานอาหารพื้นบ้านสืบสานตำนานวิถีถิ่น และงานวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ภาคกลางและภาคตะวันออก ๑ - ๔ เม.ย. นี้ ณ จ.อยุธยา

งานมหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา
งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ภาคกลางและภาคตะวันออก 
วันที่ ๑ - ๔ เมษายน  ๒๕๖๔
ณ สนามวัดพระราม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดจัด งานมหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา บูรณาการร่วมกับ งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ภาคกลางและภาคตะวันออก โดยใช้คอนเซ็ปท์ วัฒนธรรมคู่อาหาร สืบสานวิถีถิ่น วิถีไทย งานในครั้งนี้ จัดขึ้นที่ บริเวณสนามวัดพระราม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๑ - ๔ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นการสืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรมภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นบ้านของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้มีพื้นที่ในการนำเสนอคุณค่าของงานศิลปวัฒนธรรมของไทย สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก นายอิทธิพล  คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด 
     การจัดงานมหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา และงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ภาคกลางและภาคตะวันออก ในครั้งนี้ ได้จัดให้มีกิจกรรมหลัก อาทิ ร้านค้าร้านอาหาร จำนวนกว่า 50 ร้านค้า / การแสดงสาธิตอาหารพื้นบ้าน / การเสวานา ในหัวข้อ วัฒนธรรมอาหารวิถีอยุธยา / การแสดงศิลปวัฒนธรรม อาทิ โขน ลิเก ละครชาตรี และการแสดงพื้นบ้านกว่า 50 การแสดง / การประกวดจัดสำรับอาหารในหัวข้อ วัฒนธรรมอาหารวิถีอยุธยา ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 10,000 บาท
      หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานมหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา และงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ภาคกลางและภาคตะวันออก ในครั้งนี้จะสร้างแรงผลักดันในการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในจังหวัด และเกิดแรงผลักดันในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทยสืบไป