ADS


Breaking News

คณะเกษตรศาสตร์ ม.นเรศวร ขอเชิญร่วมงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2564 วันที่ 18 - 27 มิ.ย. นี้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอเชิญร่วมงาน
งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2564
"เกษตรแม่นยำ นำชีวิตยั่งยืน"
ระหว่างวันที่ 18 - 27 มิถุนายน 2564
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
โทร. 055-962710, 055-962777 / ส่วนประชาสัมพันธ์ 055-962778
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวร