ADS


Breaking News

แชฟฟ์เลอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) เปิดตัวโครงการครูอาสาสมัคร เพื่อเสริมสร้างการศึกษา ให้กับโรงเรียนในชุมชน

บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภาคธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรมระดับโลก และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงเปิดตัวโครงการครูอาสาสมัคร (English Volunteer Teaching Project) เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้และประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านหุบบอน จังหวัดชลบุรี โดยครูอาสาสมัครจากทางแชฟฟ์เลอร์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ พร้อมการสนับสนุนในด้านคอมพิวเตอร์ และสื่อการสอนต่าง  ๆ 

นายไมก้า เชฟพาร์ด ประธานบริหาร ฝ่ายการตลาดหลังการขาย ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและประธานบริหาร บริษัท แชฟฟ์เลอร์ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ได้กล่าวถึงโครงการนี้ว่า “แชฟฟ์เลอร์มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการพัฒนาการด้านศึกษา เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในชุมชน บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการหลายโครงการในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทั้งนี้แชฟฟ์เลอร์ได้เริ่มทำธุรกิจในประเทศไทยมากว่า 30 ปี และประเทศไทยเป็นที่ตั้งฐานการผลิตแห่งแรกของเราในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ เรามีความมุ่งมั่นที่จะมีบทบาทสำคัญในการริเริ่มการช่วยเหลือและสนับสนุนในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและนวัตกรรม เพื่อสร้างความยั่งยืนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ดังนั้นบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ จึงเป็นหนึ่งในหลายโครงการที่เราได้วางแผนไว้ในอีกหลายปีข้างหน้า เพื่อสร้างความแข่งแกร่งให้กับประเทศและชุมชนท้องถิ่นที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ เพราะการศึกษาและเทคโนโลยี คือ สะพานที่จะช่วยให้ภารกิจนี้ของเราประสบความสำเร็จ”

โครงการครูอาสาสมัครเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility – CSR) ของแชฟฟ์เลอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนในพื้นที่ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และการสนับสนุนด้านอุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ เราจะมุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ พูดคุยกับผู้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการพูดและใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน โดยจะมีครูอาสาสมัครของบริษัทแชฟฟ์เลอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมารับหน้าที่ในการสอนภาษาอังกฤษ รวมถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอีกด้วย

ด้าน นายธีระยุทธ แสงสุริยจันทร ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหุบบอน กล่าวว่า “โรงเรียนบ้านหุบบอนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บริษัทแชฟฟ์เลอร์ที่ให้การสนับสนุนและจัดโครงการครูอาสาสมัครในครั้งนี้ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในโรงเรียนมีการพัฒนาในการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้มากขึ้น ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานภาคเอกชนในการร่วมกันสนับสนุน ส่งเสริม และร่วมกันพัฒนาโรงเรียนบ้านหุบบอนให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพของชุมชนต่อไป”

โดยภายในงานได้รับเกียรติจากนายไมก้า  เชฟพาร์ด ประธานบริหาร ฝ่ายการตลาดหลังการขาย ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและประธานบริหาร บริษัท แชฟฟ์เลอร์ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นายธีระยุทธ แสงสุริยจันทร ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหุบบอน นายบุญเพชร วันนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 3 และนายสุริยะ เสียงสังข์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหุบบอน จังหวัดชลบุรี ร่วมลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงเปิดตัวโครงการครูอาสาสมัคร (English Volunteer Teaching Project) ร่วมกัน โดยมีคณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบ้านหุบบอน พร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในงานดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ โรงเรียนบ้านหุบบอน จังหวัดชลบุรี 

                    /////////////////////////////////////////////////////  

เกี่ยวกับ แชฟฟ์เลอร์ กรุ๊ป – We pioneer motion


ในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภาคธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรมระดับโลก แชฟฟ์เลอร์ กรุ๊ป ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ สำหรับภาคอุตสาหกรรมและยานยนต์มามากกว่า 70 ปี ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์และบริการที่ทันสมัย ในด้านการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ยานยนต์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมดิจิตอล 4.0 และพลังงานหมุนเวียน ทำให้แชฟฟ์เลอร์เป็นหุ้นส่วนธุรกิจที่มีความน่าเชื่อถือในด้านการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการด้านอุตสาหกรรมและยานยนต์ที่มี  ประสิทธิภาพ ชาญฉลาด และยั่งยืน เราผลิตชิ้นส่วนและระบบที่มีความแม่นยำสูงสำหรับระบบขับเคลื่อน (drive train) และระบบช่วงล่าง (แชสซี) รวมถึง ตลับลูกปืนหลายชนิด เหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท แชฟฟ์เลอร์ กรุ๊ป มียอดขายประมาณ 1.26 หมื่นล้านยูโรในปี พ.ศ. 2563  โดยเป็นหนึ่งในบริษัทครอบครัวที่ใหญ่สุดในโลก ด้วยจำนวนพนักงานมากถึง 83,300  คน อีกทั้งจากข้อมูลของ DPMA (สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าเยอรมนี) แชฟฟ์เลอร์เป็นบริษัทที่มีการพัฒนานวัตกรรมมากสุดเป็นอันดับสอง โดยมีการยื่นขอจดสิทธิบัตรไปมากกว่า 1,900  รายการในปี พ.ศ. 2563