ADS


Breaking News

รับ PrEP เพร็พ สปสช.ฟรีที่คลีนิคนิรนาม

     ประชาชนที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) และอยู่ในกลุ่มเป้าหมาย สามารถรับยาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีหรือยาต้านไวรัสก่อนการสัมผัสเชื้อ (PrEP เพร็พ) ฟรี! ที่ คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ให้บริการในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.00 น. (ปิดทำการวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดพิเศษ)

     สอบถามเพิ่มเติมโทร. 06 6123 3113