ADS


Breaking News

อว. มอบชุดหน้ากากกันเชื้อโรค-อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้ สำนักการแพทย์ กทม. รับมือโควิด-19

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ส่งมอบ “ชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (PAPR)” ผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ“อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเพื่อรับมือกับสถานการณ์ COVID–19” ให้แก่ สำนักการแพทย์ กทม. รับมือการระบาดของโควิด-19

ศาสตราจารย์ นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีส่งมอบ “ชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (PAPR)” ผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ “อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเพื่อรับมือกับสถานการณ์ COVID –19” ให้แก่ กรุงเทพมหานคร และ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โดยมี นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร กล่าวต้อนรับ

ศาสตราจารย์ นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า หลังจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ส่งมอบชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (PAPR) และ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเพื่อรับมือกับสถานการณ์ COVID –19 ให้แก่เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHostNet) และกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลศิริราช และมีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเห็นผลได้ชัด จากนั้นมีหลายหน่วยงานแสดงความต้องการนวัตกรรมดังกล่าวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ COVID –19 จึงเป็นที่มาของการส่งมอบนวัตกรรมทั้งสองในครั้งนี้

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ 
ปลัดกรุงเทพมหานคร
ดร.ชญาน์ จันทวสุ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
นพ.เข็มชาติ หวังทวีทรัพย์ 
หัวหน้าโครงการวิจัยชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง 
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ทั้งนี้ ในส่วนของชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (PAPR) นั้น ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารจากสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย และ นพ.เข็มชาติ หวังทวีทรัพย์ หัวหน้าโครงการวิจัยชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง ได้ร่วมส่งมอบนวัตกรรมดังกล่าวให้แก่ นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร และ นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร  

ส่วนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเพื่อรับมือกับสถานการณ์ COVID–19 ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) นั้น ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบให้แก่ นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร และ นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร  

สำหรับนวัตกรรมชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง หรือนวัตกรรมชุด PAPR นั้น เป็นผลงานจากสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก วช. โดยเป็นนวัตกรรมชุดพัดลมและหน้ากากครอบศีรษะ ซึ่งหน้ากากครอบศีรษะจะทำงานร่วมกับพัดลมขนาดเล็กที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรีดูดลมผ่านไส้กรองอากาศคุณภาพสูงหรือเฮปา (HEPA Filter) เพื่อกรองอนุภาคและไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ขนาด 0.3 ไมครอน และนวัตกรรมชุด PAPR นี้ ยังผ่านการทดสอบการรั่วซึมจากบริษัท Q&E International และได้รับใบรับรองความปลอดภัย 100% จากบริษัทดังกล่าว โดยมีต้นทุนราคาชุดละ 9,000 บาท มีอายุการใช้งาน 180 วัน