ADS


Breaking News

“รีวิวสกิลท่องเที่ยวไทย แฟชั่นเที่ยวกินฟินเวอร์” กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตส่งต่อสู่สังคมไทยจากภาพถ่าย

กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตส่งต่อสู่สังคมไทยจากภาพถ่ายโครงการ รีวิว สกิล ท่องเที่ยวไทย “ แฟชั่น เที่ยวกิน ฟินเวอร์ ”

     กิจกรรมในแนวความคิดด้านกิจกรรมถ่ายภาพมีมากขึ้นในยุคการเติบโตด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) พร้อมเทคโนโลยีการสื่อสาร มีความทันสมัย การเติบโตของผู้บริโภคมีหลากหลาย ในการสื่อสารด้านสื่อสังคมออนไลน์ (Social) ผู้บริโภคและกลุ่มนักธุรกิจ / บริษัท / องค์กรใหญ่ หันมาประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางออนไลน์มากขึ้น เพราะความรวดเร็วทันเหตุการณ์พร้อมกับหาพันธมิตรผ่านทางออนไลน์พร้อม ความคิดสร้างสรรค์ (Idea) ต่าง ๆ ในช่องทางการสนับสนุนองค์กรให้เติบโตและทันสมัย ทางโครงการและเพจ EYE ON THAILAND จึงใคร่ขอเสนอกิจกรรมดีดีที่เข้ากับโลกปัจจุบัน เพื่อสานต่อเรื่องดีดีสู่สังคมไทย พร้อมด้วยการจัดกิจกรรม 4 ภูมิภาค แข่งขันอาหารไทยท้องถิ่น 10 เมนู 
     มีคณะกรรมบริหารดังนี้ นางสาวบุษยา ชมภูหลง ​​​​​กรรมการผู้จัดการ (กรรมการบริหาร BPM LOVE MEDIA) ผลงานกิจกรรม Futsal Lady Live 4 ปี และ ผลงานฯลฯ ทางสังคม (กลาง), นางสาวอรวีร์ สมจิตร กรรมการที่ปรึกษาโครงการ, นายธนิตย์ จิตนุกูล​​​​​กรรมการ / กรรมการตัดสิน(ผู้กำกับ) ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ (บางระจัน) นายกสมาคมผู้กำกับภาพยนต์ไทย, นายคงธัช เตชะวิเชียร​​ ​​​กรรมการ (กรรมการบริหาร บริษัท อินเตอร์ ดิจิตอล ซิสเต็มส์ จำกัด), นางหอมจันทร์ ซาฮาต ​​​​​กรรมการที่ปรึกษาโครงการ, พลตรีวัชชรินทร์ สุวรรณรินทร์​​​​ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์​ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ (อดีตเจ้ากรมการสารวัตรทหารบก), นายสมพร มูสิกะ​​​​ ​ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ฝ่ายกฎหมาย, ดร.นิคม ชมภูหลง ​​​​​ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดมหาสารคาม) , ดร.ธิดารัตน์ วันโพนทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีโวลูชั่น ออโต้ เซอร์วิส จำกัด และโค๊ชเก๋เก๋

     รีวิวสกิลท่องเที่ยวไทย “แฟชั่น เที่ยวกิน ฟินเวอร์” เน้นภาพที่ออกมาสื่อความหมายให้ตรงกับกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งต่อสู่สังคมผ่านภาพถ่าย ภาพที่ชนะเลิศพร้อมภาพที่เข้ารอบมาจากการประกวด 4 ภูมิภาค เริ่มจาก ภาคกลาง, ภาคอีสาน, ภาคใต้ และภาคเหนือ คัดภาพมาภูมิภาคละ 20 ผลงาน ที่จะแสดงในสื่อสังคมออนไลน์(Social) ต่าง ๆ ที่ร่วมงานในครั้งนี้ 50 เว็บไซต์ดัง สถานีโทรทัศน์หลักที่ร่วมทำข่าว สถานีโทรทัศน์ (Free tv) เข้าร่วมนำเสนอเรื่องดีดี มีสาระ เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติ / วัฒนธรรมอันดีงาม นำเสนอในรูปความงามของเมืองไทยแต่ละภูมิภาค สื่อความหมายให้น่าค้นหา น่าท่องเที่ยว น่านำเสนอ เพื่อชักชวนนักท่องเที่ยวเข้าประเทศชาติ อีกช่องทางของกิจกรรมที่จัดขึ้น ลักษณะของโครงการ / กิจกรรมภาพถ่ายประกวด พร้อมด้วยการสื่อสารออกสู่สังคม เปิดรับสมัครจากทางเพจ EYE ON THAILAND และเปิดรับสมัครผ่านสื่อออนไลน์ทั่วไป  เริ่มวันที่ 28 มกราคม 2564 ประกาศสู่สังคม เปิดตัวโครงการ วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. -  18.30 น. ณ โรงแรมเดอไพรม์ ซอยรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยจะมีการแจ้งวัตถุประสงค์การจัดทำกิจกรรม / หลักการและเหตุผล / เปิดตัวคณะกรรมการตัดสิน / คณะกรรมการที่ปรึกษา / ดารานักแสดงที่เข้าร่วมสร้างขวัญกำลังใจในการเสริมสร้างพลังกายและใจ พบผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังจากภาพยนต์บางระจัน ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ไทย คุณปื๊ด ธนิตย์ จิตนุกูล ให้แนวความคิด คุณพืช ภาคิน (นักร้องจากเวที The Voice Thailand) พร้อมผู้สนับสนุน
     กิจกรรมโครงการคัดเลือกภาพถ่ายแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

     1) ประเภทภาพจากทางสมาร์ทโฟน โทรศัพท์มือถือ (ภาพนิ่ง)

     2) ประเภทภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอล (ภาพนิ่ง)

     เงินรางวัล แบ่งเป็น

     1) ชนะเลิศ   20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)    รางวัลละ 10,000 ต่อประเภท

     2) รองชนะเลิศ​ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)   รางวัลละ 5,000 ต่อประเภท

     3) รางวัลผู้เข้ารอบ รางวัลละ 1,000 บาท จำนวน  10  รางวัล

     4) รางวัลภาพถ่ายเข้ารอบภูมิภาค แบบชมเชย 10 รางวัล รางวัลละ 500 บาท

     5) กิจกรรมการแข่งขันอาหารท้องถิ่น 4 ภูมิภาค 3 รางวัล , ที่ 1 - 5,000 บาท , ที่ 2 - 3,000 บาท และ ที่ 3 - 2,500 บาท

     รายละเอียดกำหนดการกิจกรรมประกวดภาพถ่าย "โครงการรีวิวสกิลท่องเที่ยวไทย “แฟชั่นเที่ยวกินฟินเวอร์” ระยะเวลาโครงการ 6 เดือนเริ่มวันที่  11  ธันวาคม 2563​​ คณะกรรมการจัดงานเยี่ยมประชาสัมพันธ์ที่สถานีโทรทัศน์ต่างๆ 

     โดยในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 จะมี​งานเปิดตัวโครงการฯ เวลา 14.00 น. – 17.00 น. ณ โรงแรมเดอะไพรม์ (รางน้ำ) แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานครฯ ประกอบไปด้วย​กิจกรรม

     1) แนะนำการรับสมัครผู้ส่งภาพเข้าประกวดผ่านสื่อมวลชนและสื่อ Social ฯลฯ

     ​2) แนะนำรายละเอียดของคุณภาพของภาพถ่ายแต่ละประเภทของภาพ

     ​3) แนะนำคณะกรรมการการจัดทำโครงการฯ

     ​4) แนะนำประโยชน์ของการจัดทำกิจกรรมโครงการฯ

     ​5) การแสดงการเปิดตัวกิจกรรมโครงการฯ

     ​6) รับประทานอาหารร่วมกัน

     วันที่  28  กรกฎาคม  2564 ​โครงการปิดการรับสมัครการส่งภาพผ่านทางโครงการ หรือทางเพจ EYE  ON THAILAND ที่โครงการแจ้ง (ผู้ส่งภาพเข้าประกวด 4 ภูมิภาค ภูมิภาคละ 20 ภาพถ่าย) พร้อมตัดสินการประกวดภาพถ่าย (ผู้เข้ารอบที่ส่งภาพประกวด) พร้อมเชิญผู้ส่งภาพเข้าร่วมงานเพื่อสานสัมพันธ์กับคณะผู้ส่งภาพถ่ายพร้อมพบปะคณะกรรมการจัดงาน, คณะกรรมการการตัดสิน และคณะกรรมการผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมพร้อมร่วมรับประทานอาหาร โดยงานเริ่ม เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 19.00 น. ณ สวนนงนุชพัทยา พร้อมชมมินิคอนเสิร์ตจากนักร้องมีชื่อเสียง

     ทางคณะกรรมการจัดทำโครงการ รีวิวสกิลท่องเที่ยวไทย “แฟชั่นเที่ยวกินฟินเวอร์” กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งต่อสู่สังคมไทยจากภาพถ่ายโครงการ รีวิว สกิล ท่องเที่ยวไทย “ แฟชั่น เที่ยวกิน ฟินเวอร์ ” ร่วมกับ EVOLUTION GROUP  และสวนนงนุชพัทยา กิจกรรมส่งภาพประกวด จาก 4 ภูมิภาค กับ  ( เพจ EYE ON THAILAND ) , Mövenpick Hotel 63 เอกมัย , Italian Proudfa@ekkamai ชั้น8 Mövenpick Hotel 63 เอกมัย

     สนใจสมัครได้ที่ 083-241-3956

     หรือติดตามข่าวและเรื่องราวได้ที่เพจ Eye on Thailand