ADS


Breaking News

“โรคผิวหนังที่มากับความรัก” ? FB live เพจ “ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง” 11 ก.พ.นี้ 14.00 – 15.00 น.

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ เชิญรับชมเพจเฟซบุ๊ก

“ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง” 

EP.5 ตอน “โรคผิวหนังที่มากับความรัก

        สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยหรือ DST ตระหนักที่จะทำหน้าที่เพื่อตอบแทนสังคมและเผยแพร่และทำการรักษาและให้ความรู้กับประชาชนทั่วประเทศ ขอเชิญประชาชนและผู้สนใจทั่วไป เข้าชม Facebook Live ผ่านเพจเฟซบุ๊ก “ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง” ใน... EP. 5 ตอน โรคผิวหนังที่มากับความรัก ในวันพฤหัสบดี ที่ 11  กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 – 15.00 น. โดย รศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา ประชาสัมพันธ์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินรายการ และได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีชื่อเสียง 2 ท่าน ได้แก่ รศ.พญ. จรัสศรี ฬียาพรรณ และ พญ.รสพร กิตติเยาวมาลย์  

สำหรับในช่วงเทศกาลวันแห่งความรัก ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ของทุก ๆ ปี เราจำเป็นจะต้องตระหนักในหลาย ๆ เรื่อง เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับหน่วยผิวหนังหรือตจวิทยา  ดังนั้นสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย จึงมีข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับโรคที่หลายท่านสงสัยแต่ไม่กล้าพูดถึง อาจจะเพราะอาย หรือเคอะเขิน  เราจึงนำมาไขข้อข้องใจและทำความรู้จักกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลาย ๆ โรคกลับมาระบาดอีกครั้ง และโรคเหล่านี้สามารถที่จะติดต่อจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งโดยการมีเพศสัมพันธ์ บางโรคอาจติดต่อกันโดยการสัมผัส หรือถ่ายทอดสู่ลูกขณะอยู่ในครรภ์ ได้แก่ ซิฟิลิส  หนองใน แผลริมอ่อน เริมอวัยวะเพศ  เป็นต้น  เรามารู้จักโรคเหล่านี้กันดีกว่า