ADS


Breaking News

CPF "อาหารจากใจ" เป็นกำลังเสริมศูนย์ห่วงใยคนสาคร พร้อมรับมือโควิด ต่อเนื่อง

ซีพีเอฟ เร่งส่ง "อาหารจากใจ" ต่อเนื่อง เป็นกำลังเสริมศูนย์ห่วงใยคนสาคร พร้อมรับมือโควิด

     1 กุมภาพันธ์ 2564 - บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ สนับสนุนชาวสมุทรสาครในการควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 โดยส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหาร แก่โรงพยาบาลสนาม “ศูนย์ห่วงใยคนสาคร” ภายใต้ โครงการ "CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด -19” อย่างต่อเนื่อง พร้อมติดตั้งตู้แช่เย็นเสริมความพร้อมให้กับศูนย์ห่วงใยคนสาคร เพื่อเป็นกำลังใจกับการปฏิบัติงานของทีมแพทย์-พยาบาล และผู้ติดเชื้อ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งสนับสนุนจังหวัดสมุทรสาครให้สามารถกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด 

     ล่าสุด นายชัยวัฒน์ ปรีดิศรีพิพัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส พร้อมกับ นายธนะศักดิ์ พึ่งฮั้ว ที่ปรึกษาด้านนวัตกรรม ซีพีเอฟ ได้นำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน จำนวน 3,000 แพ็ค และอาหารกับข้าวสำเร็จรูปอีก 600 กิโลกรัม มอบให้แก่ นายวัฒนา ตวงมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ และนายแพทย์ศุภศรัณย์ ศุภพัฒนพงศ์ แพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลสมุทรสาคร เพื่อนำไปแจกจ่าย แก่โรงพยาบาลสนาม "ศูนย์ห่วงใยคนสาคร" 5 แห่ง  ณ ศูนย์ห่วงใยคนสาครวัฒนาแฟคตอรี่ ต.พันท้ายนรสิงห์​ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยก่อนหน้านี้ ซีพีเอฟ ได้มอบผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานแก่ “ศูนย์ห่วงใยคนสาคร ” ไปแล้วจำนวน 16,600 แพ็ค ผ่านทางนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  

     นอกจากนี้ ซีพีเอฟ ยังได้นำตู้แช่เย็นจาก ซีพี เฟรชมาร์ท ไปติดตั้งที่โรงพยาบาล และศูนย์ห่วงใยคนสาคร รวม 5 จุด ประกอบดัวย โรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ศูนย์ห่วงใยคนสาคร 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์วัฒนาแฟคตอรี่  สนามกีฬาจังหวัด และวัดโกรกกราก เพื่อช่วยเก็บรักษาคุณภาพอาหารพร้อมทานที่ซีพีเอฟให้การสนับสนุน เป็นการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ 

     นายวัฒนา ตวงมณี นายกอบต.พันท้ายนรสิงห์ กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นตัวแทนของจังหวัดสมุทรสาคร รู้สึกดีใจที่ได้รับการสนับสนุนอาหารปลอดภัย และตู้แช่เย็นจากซีพีเอฟ เพื่อแทนความห่วงใยให้กับทีมแพทย์ พยาบาล และอาสาสมัคร รวมทั้งผู้ติดเชื้อที่มารักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามได้บริโภคอาหารคุณภาพ ปลอดภัย อย่างเพียงพอ นับเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระด้านการจัดเตรียมอาหารให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาลเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสนามได้เป็นอย่างดี  โรงพยาบาลสนาม “ศูนย์ห่วงใยคนสาคร”​ ในจังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งศูนย์ห่วงใยคนสาครวัฒนาแฟคตอรี่ ก่อตั้งขึ้นรองรับและดูแลผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการทั้งคนไทยและแรงงานต่างชาติ เพื่อควบคุมอัตราการแพร่ระบาดในจังหวัดให้เร็วที่สุด 

     ทั้งนี้ ซีพีเอฟได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่  โดยสนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน ภายใต้ โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ซึ่งริเริ่มโดย นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรด้านสาธารณสุข ที่ทุ่มเทปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ของโรงพยาบาล 15 แห่ง ในจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี และสนับสนุน กุ้งซีพี แปซิฟิก 300 กิโลกรัมให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รวมทั้งมอบกุ้ง ซีพี แปซิฟิก 300 กิโลกรัมให้แก่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)​ พร้อมทั้งหน้ากากอนามัย ซีพี 30,000 ชิ้น เพื่อนำไปมอบให้แก่กลุ่มเปราะบางและแรงงานต่างชาติใน จ.ระยองและ จ.สมุทรสาคร 

     บริษัทฯ ยังได้ร่วมมือกับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน นำผลิตภัณฑ์อาหาร สำเร็จรูป 30,800 แพ็ค และไข่ไก่สด 10,000 ฟอง เพื่อแทนความห่วงใย และช่วยบรรเทาความเดือดร้อน เพื่อนแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านจำนวน 1,200 ครอบครัวที่อยู่ในพื้นที่กักตัวในตลาดกลางกุ้ง มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร  

     นอกจากนี้ ซีพีเอฟ ยังร่วมกับ เครือซีพี ตามดำริของ นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการเครือซีพีและซีพีเอฟ ผนึกมอบอาหารและหน้ากากอนามัยผ่านสถานทูตเมียนมา รวมทั้งผนึกพลังกับ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น และ บมจ. โอสถสภา ที่ร่วมสนับสนุนซิมอินเทอร์เน็ต และเครื่องดื่ม เพื่อนำไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของแรงงานชาวเมียนมาในจังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ รวมทั้งมอบหน้ากากอนามัยซีพี ช่วยแรงงานต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยผ่านสถานเอกอัครราชทูต 3 ประเทศ ได้แก่ เวียดนาม กัมพูชา และ สปป.ลาว อีกด้วย