ADS


Breaking News

ฟาร์มวังสมบูรณ์ ของ CPF ได้รับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง เป็นรายแรกของไทย


     กรมปศุสัตว์ โดยสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าด้านปศุสัตว์ (สพส.) กรมปศุสัตว์ พิจารณาให้ “ฟาร์มวังสมบูรณ์” ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ  ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage Free) นับเป็นฟาร์มแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้มาตรฐานดังกล่าว ตอกย้ำความมุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์ไทยสู่สากล และสนับสนุนการบริโภคอย่างยั่งยืนให้กับผู้บริโภคไทย

     ตามที่ กรมปศุสัตว์ ได้ประกาศใช้ฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช่ใช้กรง (Cage Free) อย่างเป็นทางการเมื่อต้นปี 2564 นี้ พร้อมให้บริการตรวจรับรองแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการที่สนใจ ล่าสุด ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี มอบหมายกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอมวกเหล็ก ส่วนรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์เขต 1 และ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน สินค้าปศุสัตว์ เข้าตรวจประเมินฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช่ใช้กรง (Cage Free) ฟาร์มวังสมบูรณ์ อำเภอมวกเหล็ก และรับรองฟาร์มวังสมบูรณ์ ดำเนินตามมาตรฐาน ซึ่งนับเป็นฟาร์มแห่งแรกของประเทศไทย และแห่งแรกของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี

     นายสัตวแพทย์ณัฐ สวาสดิ์รัตน์ สัตวแพทย์ชำนาญการ ผู้แทนจังหวัดสระบุรีและเป็นหัวหน้าทีมตรวจประเมินฟาร์มวังสมบูรณ์ กล่าวว่า จากผลการตรวจประเมิน ฟาร์มวังสมบูรณ์สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช่ใช้กรง ของกรมปศุสัตว์ จึงนับเป็นฟาร์มไก่ไข่เคจฟรีแห่งแรกของประเทศไทยและจังหวัดสระบุรีที่ได้รับรองมาตรฐานนี้ ซึ่งไม่เพียงช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นผู้บริโภค ถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้และยกระดับมาตรฐานในการผลิตไข่ไก่จากฟาร์มที่มีสวัสดิภาพสัตว์สูงให้กับเกษตรกรไทยต่อไป

     ด้านนายสมคิด สุวรรณลุกขี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจไก่ไข่ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ฟาร์มวังสมบูรณ์ เป็นฟาร์มต้นแบบที่ซีพีเอฟพัฒนาเพื่อผลิตไข่ไก่จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบไม่ใช้กรง (เคจฟรี) ตั้งแต่ปี 2561 โดยประยุกต์ใช้มาตรฐานของสภาพยุโรปมาใช้ แม่ไก่ไข่ถูกเลี้ยงแบบธรรมชาติบนพื้นที่ 1 ตารางเมตรต่อแม่ไก่ไม่เกิน 9 ตัว อยู่ในโรงเรือนระบบปิดขนาดใหญ่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์และอัตโนมัติควบคุมการผลิต อุณหภูมิและการระบายอากาศอย่างเหมาะสมตลอดเวลา  

     โรงเรือนของฟาร์มวังสมบูรณ์มีการจัดสภาพแวดล้อมสอดคล้องตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ ส่งเสริมให้แม่ไก่ไข่ได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ เช่น มีคอนสำหรับเกาะพักผ่อนไม่ต่ำกว่า 15 เซนติเมตร/ตัว มีวัสดุปูรองพื้นเพื่อใช้สำหรับคุ้ยเขี่ยและไซร้ขนทำความสะอาดตัวเอง แม่ไก่มีอิสระในการปฏิสัมพันธ์กันเอง ควบคู่กับการควบคุมและป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ติดตั้งระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มตามแนวทาง Biosecurity Hi-tech Farming ส่งผลให้แม่ไก่ไข่อยู่อย่างสุขสบาย มีคุณภาพชีวิตที่ดี แข็งแรง และอารมณ์ดี ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยง เป็นที่ยอมรับของร้านอาหารที่มีชื่อเสียงอย่าง ร้านชาบูชาบู โมโม พาราไดซ์ ร้านเจ๊ไฝ สตรีทฟู้ดชื่อดัง เป็นต้น

     “การที่ฟาร์มวังสมบูรณ์ได้รับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช่ใช้กรง (Cage Free) จากกรมปศุสัตว์ เป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของภาคการผลิตไข่ไก่ของไทยสู่ระดับสากล การช่วยสะท้อนถึงความมุ่งมั่น ซีพีเอฟในการขับเคลื่อนการพัฒนามาตรฐานการผลิตอาหารปลอดภัย และสวัสดิภาพสัตว์ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับสินค้าเกษตรของไทย และสนับสนุนการบริโภคอย่างยั่งยืน” นายสมคิดกล่าว 

     ปัจจุบัน ฟาร์มวังสมบูรณ์ มี 12 โรงเรือน มีกำลังผลิตไข่ไก่ได้  10  ล้านฟองต่อปี และพร้อมขยายเป็น 15 ล้านฟองในปีนี้ เพื่อร่วมส่งมอบอาหารคุณภาพ ปลอดภัย และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกฟอง ให้เป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสวัสดิภาพสูง ตอบรับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน