ADS


Breaking News

"Web Application Smart MOM" สร้าง ”เวลาคุณภาพ” เพื่อครอบครัวลูกเล็ก

ครอบครัวลูกเล็ก ห้ามพลาด

ไอเดียสร้างเวลาคุณภาพง่ายๆ ในครอบครัว
เรียนรู้ได้ใน Web Application Smart MOM

ทุกวันนี้ พ่อแม่หรือผู้ใหญ่ในครอบครัวอาจต้องใช้เวลาไปกับการหารายได้เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การมีเวลาอยู่กับลูกหลานอาจลดน้อยลง  การใช้เวลาที่มีอยู่น้อยนั้น ให้เป็น ”เวลาคุณภาพ” จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัวในยุค 4.0 โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวที่มีลูกหลานอยู่ในช่วงปฐมวัยหรือช่วงอายุ 0-6 ปี ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของชีวิตและเป็นช่วงที่มีพัฒนาการสูงที่สุด ที่สำคัญ คือ พัฒนาการนั้นมาจากการซึมซับจากคนใกล้ชิด คนที่อยู่กับเด็กเล็กจึงสำคัญมาก ยิ่งถ้าเป็นพ่อแม่หรือคนในครอบครัว ก็จะเป็นทั้งแบบอย่างและเป็นความสัมพันธ์ การสร้าง ”เวลาคุณภาพ” ไม่จำเป็นต้องใช้เวลามากมาย แต่ขอให้เป็นการใช้เวลาร่วมกันบนพื้นฐานของการรู้จักและเข้าใจพัฒนาการ รวมทั้งการเรียนรู้ตามธรรมชาติของวัย ทุกครอบครัวก็จะสามารถสร้างสายสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้น พร้อมไปกับการสร้างความมีวินัยและการเคารพกฏกติกา เพื่อสร้างให้ลูกหลานเติบโตเป็นเด็กดีมีคุณภาพได้ จึงเป็นที่มาของการพัฒนา Web Application Smart MOM โดยความร่วมมือของสถาบันอาศรมศิลป์ และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นนวัตกรรมห้องเรียนออนไลน์สำหรับครอบครัวยุคใหม่ที่มีลูกหลานอยู่ในช่วงวัย 0-6 ปี ที่จะให้ไอเดียในการสร้างเวลาคุณภาพที่ทุกครอบครัวสามารถทำตามได้ง่ายๆ ที่บ้าน 

ง่ายตั้งแต่การเข้าใช้งาน ด้วยรูปแบบ Web Application  

จณิน วัฒนปฤดา หัวหน้าโครงการ เล่าว่า Web Application Smart MOM ได้รับการพัฒนาจากแนวคิดการเรียนรู้ ที่เรียกว่า Micro-Learning หรือการย่อยข้อมูลที่ยากและยาว ให้ง่ายและสั้น กระชับ ได้ใจความ เน้นข้อมูลที่นำไปใช้งานได้จริง โดยนำเสนอสำหรับการใช้งานบน Smart Phone โดยเฉพาะ  ซึ่งปกติเราจะคุ้นชินกับการดาวน์โหลด ใน app store หรือ play store แต่สำหรับ web application เป็นนวัตกรรมใหม่ ซึ่งสามารถเข้าไปใช้งานได้เลย โดยไม่ต้องดาวน์โหลด เหมือนเข้าอินเตอร์เน็ตปกติ เพียง search คำว่า smartmomonline.com ก็จะเข้าสู่หน้าลงทะเบียนใช้งาน เหมือน application ต่างตรงที่มีข้อดี คือ ไม่กินพื้นที่ในโทรศัพท์มือถือ  

How to สร้างเวลาคุณภาพที่ทำได้จริง

เนื้อหาการเรียนรู้ใน Web Application Smart MOM พัฒนามาจากหลักการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาครบทั้ง 3 มิติ คือ หัวใจ (Heart) สมอง (Head) และทักษะ (Hand) พัฒนาสู่ How to ที่เริ่มต้นง่ายๆ ในครอบครัวตามกิจวัตรประจำวันต่างๆ แบ่งเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ การเล่น การคิดอ่านเขียน งานบ้าน งานครัว งานสวน  และการสื่อสารด้วยหัวใจ โดยแต่ละหัวข้อ จะมีสื่อประกอบการเรียนรู้ เครื่องมือคู่มือแม่ เคล็ดลับ และวิดีโอคลิปจากผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลเด็กปฐมวัย อาทิ อ.ธิดา พิทักษ์สินสุข อุปนายกสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย  ดร.สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์ สาขาวิชาทางศึกษาศาสตร์ สถาบันอาศรมศิลป์ ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร อาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.ไพรินทร์ โชติสกุลรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารด้วยรักและสันติ และยังมีแบบทดสอบ (Quiz) เพื่อใช้ในการทบทวนความเข้าใจและประเมินผลการเรียนรู้เป็นรายบุคคล เป็นเหมือนห้องเรียนออนไลน์สำหรับแม่และครอบครัวยุคใหม่ ที่สามารถเลือกเข้าเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ทุกที่ ทุกเวลา ที่ต้องการ


ครอบครัวลูกเล็ก ห้ามพลาด

ครอบครัวกิตติธนาภัทท์  คุณแม่ณัทนิชชา คุณพ่อว่าที่ร้อยตรี กฤษปัณดิช  ของน้องเฟน ด.ช.สุกฤชภัฑร 
วัย 3 ขวบ ให้ความเห็นว่า Web Application Smart MOM เป็นเครื่องมือของพ่อแม่ยุค 4.0  ที่ทำให้เข้าใจหลักการในการสร้างเวลาคุณภาพที่สอดคล้องกับพัฒนาการของลูก ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับพ่อแม่และผู้ปกครองที่มีลูกในวัยเด็กเล็ก ที่นำไปปรับใช้กับการเลี้ยงลูกได้จริง โดยทำให้ได้รู้เทคนิคดีๆในการเลี้ยงลูก ผ่านกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการพาลูกเล่น  การพาลูกอ่านนิทานเพื่อพัฒนาการใช้ภาษา เพิ่มคลังคำ หรือการฝึกวินัยให้ลูกผ่านการพาลูกทำงานบ้าน ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้การเลี้ยงลูกง่ายและมีคุณภาพมากขึ้น  โดยครอบครัวของน้องเฟน ได้ไอเดียและเทคนิคในการทำกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้จากการเข้าใช้งาน เว็บแอพพลิเคชั่น Smart MOM  

“เราหวังว่า Web Application Smart MOM จะเป็นผู้ช่วยคุณแม่และครอบครัวยุคใหม่ให้สามารถเรียนรู้เทคนิควิธีการสร้างเวลาคุณภาพกับลูกในวัยเด็กเล็ก ได้อย่างง่ายๆ และสามารถนำไปทำตามที่บ้านได้จริง  ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับครอบครัว   โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมกับเด็กเล็ก  ซึ่งเป็นช่วงวัยที่สำคัญจริงๆ  ก็ขอเชิญชวนคุณแม่และครอบครัวที่มีลูกในช่วงวัยนี้ เข้าใช้งานได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  เพียงคลิกที่ https//smartmomonline.com  สำหรับโรงเรียนอนุบาลที่ต้องการให้ทีมงานเข้าแนะนำการใช้งานสำหรับผู้ปกครองเด็กเล็ก เราก็มีความยินดีอย่างยิ่ง ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ email: smartmom.application2020@gmail.com โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น” จณิน กล่าวปิดท้าย