ADS


Breaking News

"อนุทิน" เผยกัมพูชา ขอบคุณรัฐบาลไทยช่วยดูแลชาวกัมพูชาในสถานการณ์โควิด 19

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย ขอบคุณรัฐบาลไทยช่วยดูแลชาวกัมพูชาในประเทศไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

     โดยไทยเสนอตัวเป็นที่ตั้งศูนย์อาเซียนด้านภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ พร้อมสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพให้กับภูมิภาคอาเซียน

     วันนี้ (15 มกราคม 2564) ณ ห้องนารี 2 ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล กทม. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังให้การต้อนรับ นายอูก ซอร์พวน (H.E. Mr. Ouk Sorphorn) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย ว่า เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย ได้เข้าพบหารือข้อราชการ พร้อมขอบคุณรัฐบาลไทยที่ดูแลชาวกัมพูชาในประเทศไทยเป็นอย่างดี โดยเฉพาะแรงงานกัมพูชาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และขอให้ดูแลชาวกัมพูชาที่ติดเชื้อโควิด 19 ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรัฐบาลไทยมีนโยบายดูแลผู้ติดเชื้อโควิด 19 ทุกคนในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติ 

     ทั้งนี้ ประเทศไทยได้เสนอตัวเป็นที่ตั้งศูนย์อาเซียนด้านภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ ASEAN Centre for Public Health Emergencies and Emerging Diseases (ACPHEED) โดยอยู่ระหว่างการคัดเลือกประเทศที่เหมาะสม ซึ่งไทยมีความพร้อมในการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพให้กับภูมิภาคอาเซียน ให้สามารถตอบโต้ต่อภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข และโรคอุบัติใหม่ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และได้ขอให้กัมพูชาสนับสนุนให้ไทยเป็นที่ตั้งของศูนย์ดังกล่าวด้วย 

  **************

15 มกราคม 2564