ADS


Breaking News

วช. หนุนนักวิจัยไทย คว้ารางวัล Grand prize จากงาน “Seoul International Invention Fair 2020” (SIIF 2020) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

       นักวิจัยไทยได้รับรางวัลใหญ่ รางวัล Grand Prize ในงาน Seoul International Invention Fair 2020 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี จากผลงานการพัฒนาเทคโนโลยีความจริงเสมือนผ่านแอปพลิเคชั่น เรื่อง นวดแพทย์แผนไทยแบบราชสำนักสำหรับออฟิตซินโดรม แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมรับรางวัลเหรียญทอง จำนวน 2 รางวัล รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 4 รางวัล และรางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 2 รางวัล
     สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำคณะนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยจาก 4 หน่วยงานคว้ารางวัลใหญ่ระดับนานาชาติจากงาน “Seoul International Invention Fair 2020” (SIIF 2020) ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 – 4 ธันวาคม 2563 ณ COEX Hall C, กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี โดยจัดแสดงนิทรรศการในรูปแบบ On-site และ Online platform และเป็นที่น่ายินดีที่นักประดิษฐ์ไทยสามารถคว้ารางวัลใหญ่ของงานคือ รางวัล Grand Prize จากผลงานเรื่อง“การพัฒนาเทคโนโลยีความจริงเสมือนผ่านแอปพลิเคชั่น เรื่อง นวดแพทย์แผนไทยแบบราชสำนักสำหรับออฟฟิศซินโดรม” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุดาณัฏฐ์ สุดทองคง และคณะ แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และเป็นผลงานที่ได้รับการสนับสนุนทุนประเภทงบบูรณาการ จาก วช. ปี 2561 นอกจากนี้ ผลงานจากประเทศไทยยังได้รับรางวัลต่างๆ ประกอบด้วย รางวัลเหรียญทอง 2 ผลงาน รางวัลเหรียญเงิน 4 ผลงาน และรางวัลเหรียญทองแดง 2 ผลงาน
     ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า ปีนี้ได้นำคณะนักประดิษฐ์และนักวิจัย นำผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมประกวดในเวทีดังกล่าวในรูปแบบออนไลน์ และได้มีการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการนานาชาติเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เพื่อเป็นการสร้างการยอมรับในมาตรฐานของผลงานไทยและสร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยในเวทีนานาชาติที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับระดับโลก พร้อมทั้งได้ส่งวิดีทัศน์แสดงความยินดีแก่ President of Korea Invention Promotion Association ในพิธีปิดและพิธีมอบรางวัล เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563ที่ผ่านมา โดยมีผู้แทนจากนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยที่ได้รับรางวัล Grand Prize และรางวัลเหรียญทองเข้าร่วมด้วย 
     สำหรับงาน “Seoul International Invention Fair 2020” (SIIF 2020) ในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 19 และเป็นเวทีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติที่สำคัญในทวีปเอเชีย โดยมีนักวิจัยและนักประดิษฐ์จากทั่วโลกนำผลงานเข้าประกวดและจัดแสดงในงาน จำนวน 464 ผลงาน จาก 24 ประเทศ 
     ทั้งนี้ สามารถรับชมผลงานของประเทศไทย และผลงานจากประเทศต่างๆ ได้ที่ เว็บไซต์ http://www.kipa.org/fair/