ADS


Breaking News

อว. หนุนใช้ AI วิเคราะห์รายงานการใช้หน้ากากอนามัยรายพื้นที่แบบเรียลไทม์

     กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ  อว. ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานของ ศบค. ในการบริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19 ของประเทศ ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ (AI) ในการวิเคราะห์และรายงานการใช้หน้ากากอนามัย เป็นรายพื้นที่แบบทันท่วงที (real-time) เป็นผลงานของศาสตราจารย์ ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง และ ดร.กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริธร SIIT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โดยการสนับสนุนของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

https://www.facebook.com/LiveNBT2HD/videos/782679952605791

     🔵Live NBT รวมใจ สู้ภัยโควิด-19 @ทำเนียบรัฐบาล [ 11 ม.ค. 64 ]

    💥นวัตกรรม กับการป้องกันโควิด-19

     🔸ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

     🔸ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

     🔸ศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร SIIT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     📌เวลา 14:00 -15:00 น.

#NRCT #วช #MHESI #อว

#NBTรวมใจสู้ภัยโควิด19