ADS


Breaking News

อว. สรุปคนไทยติดโควิด-19 รวมแล้ว 10,000 คนใน 363 วันหลังพบผู้ติดเชื้อรายแรก

📶🇹🇭 อว. สรุปคนไทยติดโควิด-19 รวมแล้ว 10,000 คนใน 363 วันหลังพบผู้ติดเชื้อรายแรก​ 🇹🇭📶

     ➡️(9 มกราคม 2564) ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รายงานผลการประมวลข้อมูลว่า “ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 รวมแล้วถึง 10,000 รายเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2564 ซึ่งนับเป็นระยะเวลา 363 วันหลังจากที่มีการพบผู้ติดเชื้อรายแรก"

     ➡️หลังจากที่มีการรายงานพบโรคระบาดใหม่ที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีน เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ประเทศไทยได้เริ่มคัดกรองหาผู้ติดเชื้อตั้งแต่ต้นปี 2563 และพบผู้ติดเชื้อรายแรกซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้าประเทศไทยเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 ภายในเวลาเพียงสองสัปดาห์หลังจากรายงานการระบาด ทั้งนี้ผู้ติดเชื้อในช่วงแรกที่พบเป็นผู้เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศ แล้วจึงค่อยๆ พบผู้ติดเชื้อชาวไทยในเวลาต่อมา โดยการระบาดระลอกแรกนั้นอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน 2563 จนสามารถควบคุมได้ในเวลาประมาณสองเดือน แล้วจึงไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศโดยผู้ติดเชื้อที่พบหลังจากนั้นเป็นผู้ที่เดินทางเข้าประเทศและได้รับการดูแลในสถานที่กักกันของรัฐ (State Quarantine) เป็นหลัก และไม่พบการติดเชื้อภายในประเทศนานกว่า 100 วัน

     ➡️ปัจจุบันอยู่ในการติดเชื้อระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นได้ตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม 2563 เริ่มจากกลุ่มแรงงานชาวต่างชาติที่จังหวัดสมุทรสาคร ต่อมาได้พบการติดเชื้อภายในประเทศหลายจุด โดยเฉพาะในจังหวัดสมุทรสาครและทางภาคตะวันออก


    🇹🇭วันนี้ (9 มกราคม 2564) ประเทศไทยมีตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10,000 ราย อว. จึงขอสรุปสถิติสำคัญ ดังนี้


1. ผู้ติดเชื้อสะสม 10,053 ราย

     - หายแล้ว 55.17%

     - ยังรักษาอยู่ 44.16%

     - เสียชีวิต 0.67%


2. ที่มาของการติดเชื้อ

    - ติดเชื้อในประเทศ 71%

    - เดินทางกลับจากต่างประเทศ 29%


3. เพศ

    -หญิง 41%

    -ชาย 37%

    -ยังไม่ระบุ 22%


4. อายุ

    -มากที่สุด 97 ปี

    -น้อยที่สุด 1 เดือน


5. ช่วงอายุ

    - 0-10 ปี 2.48%

    - 11-20 ปี 5.73%

    - 21-30 ปี 26.24% (มากที่สุด)

    - 31-40 ปี 23.24%

    - 41-50 ปี 19.07%

    - 51-60 ปี 13.87%

    - 61-70 ปี 6.84%

    - 71-80 ปี 2.05%

    - มากกว่า 80 ปี 0.48%


6. สัญชาติ

    - ไทย 65.4%

    - พม่า 12.2%

    - กัมพูชา 1.5%

    - อินเดีย 0.9%

    - สหรัฐอเมริกา 0.5%

    - ฝรั่งเศส 0.5%

    - สหราชอาณาจักร 0.5%

    - ญี่ปุ่น 0.4%

    - จีน 0.4%

    - รัสเซีย 0.4%


7. วันที่พบผู้ป่วยในรอบสำคัญ

    - รายแรก เมื่อวันที่ 12 ม.ค.63

    - รายที่ 100 เมื่อวันที่ 15 มี.ค.63

    - รายที่ 500 เมื่อวันที่ 22 มี.ค.63

    - รายที่ 1,000 เมื่อวันที่ 26 มี.ค.63

    - รายที่ 2,000 เมื่อวันที่ 4 เม.ย.63

    - รายที่ 3,000 เมื่อวันที่ 8 พ.ค.63 (สิ้นสุดการระบาดระลอกแรก)

    - รายที่ 4,000 เมื่อวันที่ 30 พ.ย.63

    - รายที่ 5,000 เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.63

    - รายที่ 10,000 เมื่อวันที่ 9 ม.ค.64


8. จำนวนวัน

    - 1-100 คน  ใช้เวลา 63 วัน

    - 100-1,000 คน ใช้เวลา 11 วัน


    - 1-1,000 คน ใช้เวลา 74 วัน

    - 1,000-2,000 คน ใช้เวลา 9 วัน

    - 2,000-3,000 คน ใช้เวลา 34 วัน

    - 3,000-4,000 คน ใช้เวลา 206 วัน

    - 4,000-5,000 คน ใช้เวลา 21 วัน

แล้ว

    - 5,000-10,000 คน ใช้เวลาเพียง 19 วัน


9. สิบจังหวัดแรกที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุด

    - กรุงเทพมหานคร

    - สมุทรสาคร

    - ชลบุรี

    - สมุทรปราการ

    - ระยอง

    - นนทบุรี

    - จันทบุรี

    - ภูเก็ต

    - ยะลา

    - สงขลา


10. ผู้ติดเชื้อแยกตามรายภาค

    - ภาคกลาง 59.32%

    - กทม. และนนทบุรี 28.99%

    - ภาคใต้ 7.76%

    - ภาคเหนือ 2.41%

    - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1.52%


     แหล่งข้อมูล กรมควบคุมโรค และ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

     ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)