ADS


Breaking News

MEA แจ้งปรับเปลี่ยนการให้บริการ ณ ที่ทำการ ลดการแพร่ระบาด COVID-19 แนะใช้บริการออนไลน์ พร้อมดูแลระบบไฟฟ้า ตลอด 24 ชม.

     นายจุมภฎ หิมะเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง หรือ  MEA เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งขยายขอบเขตการแพร่เชื้อโรคขึ้นเป็นวงกว้างกระจายไปหลายเขตพื้นที่ อีกทั้ง นายกรัฐมนตรีออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการ ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2564 และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. ที่ 1/2564 โดยกำหนดให้ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด ข้อปฏิบัติและคำสั่งดังกล่าว รวมถึงความปลอดภัยของประชาชน MEA จึงขอแจ้งปรับเปลี่ยนการให้บริการ ณ ที่ทำการไฟฟ้านครหลวงเขตทุกเขต ประกอบด้วย 1) ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) จะลดช่องบริการเหลือ 1 ช่องบริการในสัปดาห์แรก (5 - 8 ม.ค. 2564) ในสัปดาห์ถัดไปตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค. 2564 งดการทำธุรกรรม ณ ที่ทำการ 2) งานหลักประกันการใช้ไฟฟ้า งดการทำธุรกรรม ณ ที่ทำการ ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ MEA จะเปิดให้บริการเฉพาะการรับชำระเงินค่าไฟฟ้าเท่านั้น และปฎิบัติตามมาตรการ ศบค.  D-M-H-T-T ( D-Distancing อยู่ห่างไว้ M-Mask Wearing ใส่แมสก์กัน H-Hand washing  หมั่นล้างมือ T-Testing ตรวจวัดอุณหภูมิ T-Thai Cha na ใช้แอปฯ ไทยชนะ) โดยเคร่งครัด

     MEA จึงขอแนะนำประชาชนใช้บริการในรูปแบบออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย โดยไม่ต้องเดินทาง ซึ่ง MEA ได้เตรียมความพร้อมนวัตกรรมด้านงานบริการและสามารถใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ดังนี้

     - ชำระค่าไฟฟ้าผ่านช่องทาง e-Payment ผู้แทนรับชำระค่าไฟฟ้าออนไลน์ทุกแห่ง หรือชำระผ่าน MEA Smart Life Application โดยหักผ่านบัตรเครดิต Mastercard และ Visa สามารถใช้งานได้ทั้ง App Store และ Google Play ดาวน์โหลดฟรี ที่ https://onelink.to/measmartlife

     - MEASY เป็นระบบงานบริการครบวงจรที่พร้อมให้บริการเต็มรูปแบบออนไลน์ โดยสามารถใช้บริการขอคืนเงินหลักประกันการใช้ไฟฟ้า บริการขอติดตั้งไฟฟ้าใหม่ ขอติดตั้งไฟฟ้าเพิ่ม ขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราว ขอเพิ่ม-ลดขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า โอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ขอเลื่อนเครื่องวัด ฯ ขอย้ายเสา/สายไฟฟ้า ติดตั้งสายไฟฟ้าภายใน ขอคืนเงินค่าบริการ หรือแจ้งค่าไฟฟ้าผิดปกติ รวมถึงการของดการใช้ไฟฟ้าชั่วคราวก็สามารถรับบริการได้ง่ายยิ่งขึ้น ง่าย ๆ ผ่านเว็บไซต์ https://eservice.mea.or.th/measy

     - MEA e-Bill สมัครรับเอกสารออนไลน์แทนกระดาษผ่าน SMS หรือ Email สะดวกเอกสารถูกต้องตามกฎหมาย รับใบแจ้งยอดค่าไฟฟ้า e-Invoice ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี e-Receipt/e-Tax Invoice และหนังสือเตือนให้ชำระค่าไฟฟ้า e-Notification คลิกสมัครที่ https://ebill.mea.or.th

     ล่าสุด MEA เปิดบริการช่องทาง Line : MEA Connect เพื่อให้ประชาชนใช้บริการได้สะดวกสบาย ง่ายยิ่งขึ้น สามารถเพิ่มเป็นเพื่อน ได้ที่ https://lin.ee/gX2zNRl

     ทั้งนี้ MEA มีความห่วงใยจึงขอให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดของ ศบค. เพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  สำหรับการดูแลความมั่นคงระบบไฟฟ้าในพื้นที่ให้บริการ นั้น MEA มีความพร้อมโดยจะเพิ่มการดูแลงานฉุกเฉิน โรงพยาบาล สถานที่สำคัญ อีกทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบไฟฟ้าและให้บริการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง ตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถติดต่อแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : MEA Connect, Twitter: @mea_news, และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130


#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

Energy for city life, Energize smart living