ADS


Breaking News

อันตราย จากภัยหน้าหนาว

กรมควบคุมโรค 
เผยแพร่ 
“พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์”
ฉบับที่ 3/2564 ประจำสัปดาห์ที่ 3 
(วันที่ 17 - 23 ม.ค. 64)
     “จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค พบว่ามีรายงานผู้เสียชีวิตจากภัยหนาวในปี 2563 จำนวน 37 ราย จังหวัดที่พบผู้เสียชีวิตมากที่สุด 10 อันดับแรก ได้แก่ ชัยภูมิ 4 ราย ชัยนาท 3 ราย เชียงใหม่ สระแก้ว นครสวรรค์ กาฬสินธุ์ ปราจีนบุรี จังหวัดละ 2 ราย กรุงเทพมหานคร อำนาจเจริญ และแพร่ จังหวัดละ 1 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 58 ปี อาชีพที่พบผู้เสียชีวิตมากที่สุดคือ อาชีพรับจ้าง และเสียชีวิตในที่อยู่อาศัย โดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ไม่มีผ้าห่มหรือสวมใส่เครื่องนุ่งห่มที่ไม่เพียงพอ 20 ราย (ร้อยละ 54.05) มีโรคประจำตัว 15 ราย (ร้อยละ 40.54) และมีประวัติการดื่มสุราเป็นประจำ 11 ราย (ร้อยละ 29.73) ได้รับการวินิจฉัยการเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ 13 ราย (ร้อยละ 35.14) และพบผู้เสียชีวิตที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด (หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน) 8 ราย (ร้อยละ 21.62)”
     “การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพของสัปดาห์นี้ คาดว่าในช่วงนี้มีโอกาสพบการเสียชีวิตจากภัยหนาวเพิ่มขึ้น จากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 17 - 19 ม.ค. 64 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนจะลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 4 - 6 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะบริเวณภูเขาและยอดดอยทางภาคเหนือและภาคอีสาน อุณหภูมิอาจต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส ทำให้อากาศหนาวถึงหนาวจัด กรมควบคุมโรค จึงขอเตือนประชาชนให้ดูแลสุขภาพออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และทำร่างกายให้อบอุ่น สวมใส่เสื้อผ้ากันหนาว โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูง หอบหืด ขอให้เพิ่มการดูแลระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะหากป่วยอาจมีอาการรุนแรงกว่ากลุ่มอื่นๆ ได้ และไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก้หนาว เพราะฤทธิ์ของแอลกอฮอล์จะทำให้ร่างกายอุ่นขึ้นเล็กน้อยที่บริเวณผิวหนังเท่านั้น และยังทำให้ทั้งระบบต่างๆ ของร่างกายเย็นลง สุดท้ายอาจเกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติ อาจทำให้เสียชีวิตได้ หากพบผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตที่เกี่ยวเนื่องจากภาวะอากาศหนาวให้รีบช่วยเหลือ หรือพาไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาทันที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422”
*********************
     ข้อมูลจาก : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

     วันที่ 17 มกราคม 2564