ADS


Breaking News

ทีซีซีเทค ร่วมแชร์มุมมองและประสบการณ์ในการ Rethink Connectivity ในงาน Powering Digital Thailand 2021

     เมื่อเร็วๆ นี้ นายวีรภัช เรืองเดช ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) เป็นตัวแทนบริษัททีซีซีเทคขึ้นเวทีแชร์มุมมองและแบ่งปันประสบการณ์ภายใต้หัวข้อ Rethink Connectivity Embracing the New Era of Intelligent Network ให้กับแขกผู้ร่วมสัมมนาในงาน Powering digital Thailand 2021 ที่จัดโดยบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย)  ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ บางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 

โดยเวทีดังกล่าวนายวีรภัชได้แชร์ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวคิดการทำ rethink connectivity อย่างไรให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ตามรูปแบบการปรับตัวของภาคธุรกิจหลังยุคโควิด – 19 ในแต่ละช่วงสถานการณ์ อาทิ recession, return to growth หรือ future enterprise ซึ่งในปัจจุบันภาคธุรกิจเองไม่เพียงแต่ต้องการการเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพ แต่มองหาการเชื่อมต่อที่อัจฉริยะสอดรับกับเทรนด์การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 7 ด้าน 

นอกจากนี้ ยังชี้ให้เห็นถึงความต้องการและการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัลร่วมถึงองค์กรยังมีการปรับเปลี่ยนระบบการทำงานผ่านช่องทางในรูปแบบคลาวด์มากยิ่งขึ้น นั้นจึงเป็นที่มาของการขยายตัวของการเชื่อมต่อ โดยการบูรณาการ ระบบต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งการทำ Rethink Connectivity ควรคำนึงถึงสิ่งสำคัญ 3 ด้าน คือ เสถียรภาพ ความยืดหยุ่น และความปลอดภัย เพราะเป็นพื้นฐานสำคัญในการเชื่อมต่อที่สมบูรณ์แบบ ทั้งนี้     นายวีรภัชได้กล่าวถึงปัจจัยสำคัญที่ทางทีซีซีเทค นำมาเป็นหลักยึดในการให้บริการกับลูกค้าตลอดช่วงเวลา 20 ปี ซึ่งประกอบด้วย ความเป็นกลางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความอัจฉริยะของเครือข่าย รวมถึงการมีพันธมิตรที่แข็งแกร่ง มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ต่อกันจนนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมและการบูรณาการร่วมกันในอนาคต

กลุ่มบริษัททีซีซี เทคโนโลยี 

กลุ่มบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี คือพันธมิตรผู้ให้บริการที่พร้อมช่วยลูกค้าตอบโจทย์ธุรกิจด้วยเทคโนโลยี โดยเน้นบริการที่คุ้มค่าและตั้งอยู่บนโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีความเป็นกลางและ น่าเชื่อถือรับรองโดยมาตรฐานสากลด้านการจัดการ ความปลอดภัยข้อมูล ISO27001 และบนแพลทฟอร์มด์ที่รับรองด้วยมาตรฐานสากล ด้านความปลอดภัยสำหรับ ระบบคลาวด์ CSA STAR และ PCI DSS ตลอดจนความพร้อมในการเชื่อมต่อโครงข่ายที่ครอบคลุมและ บริหารจัดการโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่เปี่ยมด้วย ประสบการณ์ (Experienced Professionals)   กลุ่มบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี ประกอบด้วย บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) บริษัท ลีพ โซลูชั่น เอเชีย จำกัด  (ลีพ โซลูชั่น)  บริษัท ชินาทรัพย์ จำกัด (ชินาทรัพย์)  กลุ่มบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยีเน้นความสำคัญในการประสานพลังร่วมกับบริษัทอื่นๆภายใต้กลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น และ พันธมิตรธุรกิจในเครือข่ายระดับโลก เพื่อผลักดันการเติบโตทางธุรกิจและสังคมอย่างต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชม www.tcc-technology.com