ADS


Breaking News

รพ.สมิติเวช ธนบุรี จัดกิจกรรมเสวนาประชาชนฟรี “ครบเครื่องเรื่องรอบรู้เกี่ยวกับไทรอยด์”

โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี แหล่งรวมขอแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลาย พร้อมการรักษาที่เป็นเลิศ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ขอเชิญประชาชนและผู้สนใจเกี่ยวกับปัญหาโรคไทรอยด์  เข้าร่วมงานเสวนาให้ความรู้ประชาชน ในหัวข้อ “ครบเครื่องเรื่องรอบรู้เกี่ยวกับไทรอยด์” พร้อมเปิดตัวทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและแนะนำบริการใหม่ของศูนย์รักษาไทรอยด์สมัยใหม่ (Holistic Thyroid Care Center)  โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี ในวันเสาร์ที่  19  ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ  ชั้น 1 แกรนด์ฮอล์ โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี  สนใจเข้าร่วมงาน ลงทะเบียนได้ที่ โทรศัพท์ 02-438-9000 หรือ กรอกข้อมูลเข้าร่วมงาน ที่  https://forms.gle/Jc3d4XnfGxigtXgz8 (รับจำนวนจำกัด) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

สำหรับภายในงานผู้ร่วมงานจะได้รับการตรวจคัดกรองโรคไทรอยด์ ฟรี พร้อมรับของที่ระลึกในงาน และยังได้รับความรู้จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านไทรอยด์ระดับประเทศ  ประกอบด้วย อ.นพ.บุญสาม รุ่งภูวภัทร และ อ.นพ.พนัส บิณศิรวานิช  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และ นพ.ชาญสิริ เสกสรรค์วิริยะ  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี ซึ่งเป็นความร่วมมือครั้งแรกระหว่างโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน ในด้านพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความร่วมมือทางการแพทย์ จากการเสวนา เรื่อง “ครบเครื่องเรื่องรอบรู้เกี่ยวกับไทรอยด์” และ “รู้เท่าทันไทรอยด์ด้วยวิธีการรักษาแบบบูรณาการ”  จากเรื่อง การรักษาโดยการใช้ยา, การสลายก้อนเนื้อ, การผ่าตัดแบบไร้แผล,การรักษาโดยการกินแร่, เทคโนโลยีการทำลายเนื้องอกด้วยคลื่นอัลตราซาวด์ความเข้มสูง ( High Intensity Focus Ultrasound) โดย ได้จัดการถ่ายทอดสดผ่าน เฟซบุ๊ก ที่ www.facebook.com/SamitivejThonburiHospital ด้วย เพื่อความเป็นหนึ่งด้านการแพทย์ที่ชาวธนบรีไว้วางใจเราอย่างแท้จริง