ADS


Breaking News

อาสายุวกาชาด ช่วยฟื้นฟู กศน.ตำบลโพธิ์เสด็จ หลังน้ำลดจากอุทกภัย

     วันที่ 6 ธันวาคม 2563 นายศุภชัย สกุลแก้ว ผู้อำนวยการ กศน.เมืองนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนางสาวกชกร สมพันธุ์ ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นำสมาชิกชมรมอาสายุวกาชาด ร่วมสำรวจความเสียหาย กศน.ตำบลโพธิ์เสด็จ ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยภายหลังน้ำลด จึงได้ระดมพลังอาสายุวกาชาดในสังกัด ร่วมทำความสะอาด ขัดล้างพื้น จัดเก็บชั้นวางหนังสือ และสิ่งของที่ถูกกระแสน้ำพัดพาไป เพื่อฟื้นฟูสภาพ ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ เพื่อใช้ทำการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป