ADS


Breaking News

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดโครงการนำร่อง ลงพื้นที่ 5 เขต 15 ชุมชน มอบผ้าห่มและเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่กรุงเทพฯ     ระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 63 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์ กรรมการ และประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงานสังคมสงเคราะห์ มอบหมายให้ทีมงานสังคมสงเคราะห์ จัดทีมงาน พร้อมด้วยอาสาสมัครมูลนิธิฯ ลงพื้นที่15 ชุมชน  5 เขตกรุงเทพมหานคร  ในพื้นที่ ประกอบด้วย เขตลาดกระบัง บางกอกใหญ่ บางขุนเทียน ทวีวัฒนา และตลิ่งชัน  เดินสายแจกจ่ายผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคบรรจุถุงยังชีพ ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช และน้ำพริก แก่ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง รวม 500 ชุด   รวมงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 225,000 บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนที่ยากไร้และได้รับความเดือดร้อนภายในชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

.

     โดยในวันนี้ (18 ธันวาคม 63) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย นายพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำทีมสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยอาสาสมัคร ลงพื้นที่ชุมชนศาลาหลังบ้าน ชุมชนหลังวัดกาญจนสิงหาสน์ ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาวัดกาญจนสิงหาสน์ ชุมชนวัดรัชฎาธิษฐาน (วัดเงิน) และ ชุมชนราชพฤกษ์ หมู่ 11 เขตตลิ่งชัน รวม 100 ชุด โดยมีผู้แทนจากสำนักงานเขตตลิ่งชัน เป็นผู้ประสานงานและร่วมในพิธี

.

     ติดตามข่าวสาร และกิจกรรมการช่วยเหลือของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ที่เฟซบุ๊ก แฟนเพจ www.facebook.com/atpohtecktung

.

##ป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต##

#แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418

#ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน