ADS


Breaking News

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบผ้าห่มพร้อมถุงยังชีพ บรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาร 19 จังหวัดภาคอีสาน

     ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 26 ธันวาคม 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ พร้อมด้วยนายจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ นำทีมคณะผู้บริหาร อาสาสมัครกิตติมศักดิ์ และทีมงานแผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบผ้าห่มพร้อมถุงยังชีพบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาร 19 จังหวัดภาคอีสาน ประกอบด้วย จังหวัดเลย หนองบัวลำภู หนองคาย อุดรธานี ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร บึงกาฬ และยโสธร  พร้อมทั้งมอบถังบรรจุน้ำเพื่อการบริโภค และสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารเพื่อสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ขาดแคลน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานรัฐเป็นประธานในพิธี และมูลนิธิ/สมาคมประจำจังหวัดเป็นผู้ประสานงานและร่วมในพิธี

     วันนี้ (วันที่ 23 ธันวาคม 2563) นางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการฯ พร้อมด้วยนายจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ นำทีมคณะผู้บริหาร อาสาสมัครกิตติมศักดิ์ และทีมงานสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบผ้าห่มพร้อมถุงยังชีพบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดารบริเวณเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม อำเภอไชยวาน บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า อำเภอทุ่งฝน และบริเวณที่ว่าการอำเภอบ้านดุง จ.อุดรธานี รวม 1,500 ชุด โดยมี นายสยาม  ศิริมงคล  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย มูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานี เป็นผู้ประสานงานและร่วมในพิธี

     และในวันพรุ่งนี้ (วันที่ 24 ธันวาคม 63) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กำหนดมอบถังบรรจุน้ำเพื่อการบริโภค ขนาด 2,000 ลิตร ณ บริเวณศาลเจ้าปู่เมืองเพ็ญ อำเภอเพ็ญ และ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม รวม 8 ถัง พร้อมมอบศาลาที่พักผู้โดยสารเพื่อสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ขาดแคลน จำนวน 1 หลัง ณ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านดอนเดื่อ อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานรัฐเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย มูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานี เป็นผู้ประสานงานและร่วมในพิธี โดยในช่วงบ่าย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กำหนดมอบผ้าห่มพร้อมถุงยังชีพบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่ตำบลบ้านเดื่อ และตำบลสีกาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย รวม 1,000 ชุด โดยมี ผู้แทนจากหน่วยงานรัฐเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย สมาคมพ่อค้าไทยจีนหนองคาย เป็นผู้ประสานงานและร่วมในพิธี เป็นลำดับต่อไป

     สำหรับโครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว  ประจำปี 2563 นี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  กำหนดมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ  ครอบคลุมพื้นที่กว่า  43 จังหวัด   พร้อมมอบศาลาที่พักผู้โดยสารรวม 8 หลัง และถังบรรจุน้ำเพื่อการบริโภค รวม 28 ถัง รวมมูลค่าการดำเนินงานในครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 26.2 ล้านบาท

     ติดตามข่าวสาร และกิจกรรมการช่วยเหลือของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ที่เฟซบุ๊ก แฟนเพจ www.facebook.com/atpohtecktung

## ป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ##

#แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418

#ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน