ADS


Breaking News

ป่อเต็กตึ๊ง มอบรถเข็นวีลแชร์ 150 คัน แก่ผู้พิการ จ.พิษณุโลก สงเคราะห์สังคม ต่อเนื่องทุกภูมิภาค

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ห่วงใยผู้พิการด้อยโอกาสในภูมิภาค มอบรถเข็นวีลแชร์ 150 คัน แก่ผู้พิการในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

     วันนี้ (วันพุธที่ 16 ธันวาคม 63 เวลา 10.00 น.) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย นางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการฯ พร้อมด้วย นายจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการฯ นำทีมคณะสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัครกิตติมศักดิ์ มอบรถเข็นวีลแชร์แก่ผู้พิการด้อยโอกาส ในโครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์สังคม” จำนวน 150 คัน คิดมูลค่าเป็นเงินทั้งสิ้น 315,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อบรรเทาความยากลำบากในการดำรงชีวิตของผู้พิการให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ทั้งนี้นางศิริพร โอภาสวงศ์ อาสาสมัครกิตติมศักดิ์ ได้ร่วมบริจาครถเข็นวีลแชร์ จำนวน 2 คัน เพื่อมอบให้กับผู้พิการในครั้งนี้ โดยมี นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย  คณะมูลนิธิศาลเจ้าปุนเถ่ากง-ม่า จังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้ประสานงานและร่วมในพิธี ณ มูลนิธิศาลเจ้าปุนเถ่ากง-ม่า จังหวัดพิษณุโลก

     สำหรับ “โครงการ ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์สังคม” มอบรถเข็นวีลแชร์ให้กับผู้พิการเป็นส่วนหนึ่งที่มูลนิธิได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 และได้กระจายความช่วยเหลือไปสู่ภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย โดยได้มอบให้ผู้พิการด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 130 คัน  แล้วเมื่อเดือนตุลาคม 63 ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 110 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ขยายขอบข่ายโครงการต่าง ๆ ออกไปอย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแต่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ  ศาสนา เท่านั้น แต่ยังได้พัฒนาคุณภาพชีวิตอีกในหลาย ๆ ทาง รวมถึงการพัฒนาด้านการศึกษา  เพื่อเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ช่วยเหลือประชาชนครบวงจรในทุก ๆ ด้าน ต่อไป

     ติดตามข่าวสาร และกิจกรรมการช่วยเหลือของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ที่เฟซบุ๊ก แฟนเพจ www.facebook.com/atpohtecktung

## ป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ##

#แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418

#ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน