ADS


Breaking News

ป่อเต็กตึ๊ง มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพแก่ญาติผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วม 3 จังหวัดภาคใต้ต่อเนื่อง

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เดินสายมอบถุงยังชีพ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพแก่ญาติผู้เสียชีวิต บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยน้ำท่วม 3 จังหวัดภาคใต้ต่อเนื่อง

     ระหว่างวันที่ 22 – 28 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นายพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำทีมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมต่อเนื่องอีก 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง และสุราษฎร์ธานี รวม 9,000 ชุด  รวมมูลค่าเป็นเงิน 3,150,000 บาท  (สามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) พร้อมมอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพแก่ญาติผู้เสียชีวิตจากภัยดังกล่าว 2 ราย รายละ 20,000 บาท รวม 40,000 บาท พร้อมด้วยมูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 14 จังหวัดภาคใต้  มอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพแก่ญาติผู้เสียชีวิต 2 ราย รายละ 5,000 บาท รวม 10,000 บาท โดยมีมูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 14 จังหวัดภาคใต้ พร้อมด้วย สมาคมพาณิชย์จีน จ.นครศรีธรรมราช สมาคมจงฮั้ว ทุ่งสง มูลนิธิกุศลสถานตรัง และ มูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี เป็นผู้ประสานงานและร่วมให้ความช่วยเหลือ  

     นับตั้งแต่ที่ได้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และวาตภัย ในพื้นที่ภาคใต้ ส่งผลให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก สร้างความความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้มอบหมายให้ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ จัดเตรียมถุงยังชีพ จำนวน 15,000 ชุด เพื่อนำแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั้ง 4 จังหวัด  พร้อมมอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพแก่ญาติผู้เสียชีวิตจากภัยดังกล่าว รายละ 20,000 บาท รวม 22 ราย พร้อมด้วยมูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 14 จังหวัดภาคใต้  มอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพแก่ญาติผู้เสียชีวิต รายละ 5,000 บาท  รวมงบประมาณเป็นเงินไม่ต่ำกว่า 5.6 ล้านบาท  โดยเมื่อต้นเดือนธันวาคม 63 ที่ผ่านมา นายอรัณย์ โตทวด มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รองผู้จัดการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วยคณะสังคมสงเคราะห์ ได้ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และสงขลา นำถุงยังชีพ จำนวน 7,000 ชุด บรรทุกเรือออกแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพแก่ญาติผู้เสียชีวิต จำนวน 22 ราย ๆ ละ 20,000  บาท โดยมีมูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 14 จังหวัดภาคใต้ และ มูลนิธิประจำจังหวัด เป็นผู้ประสานงานและร่วมให้ความช่วยเหลือ  

     ติดตามข่าวสาร และกิจกรรมการช่วยเหลือของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ที่เฟซบุ๊ก แฟนเพจ www.facebook.com/atpohtecktung

.

##มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ##

#แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418

#ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน