ADS


Breaking News

วช. จัดงานเสวนาวิชาการเรื่อง “วิจัย นวัตกรรม สู้ฝุ่นจิ๋ว” 21 ธ.ค.นี้

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมกับทีมนักวิจัย

จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสุรนารี

จัดงานเสวนาวิชาการเรื่อง 

วิจัย นวัตกรรม สู้ฝุ่นจิ๋ว” 

     ในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 

เวลา 09.30 – 11.30 น. 

ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคาร วช.1 ชั้น 2

ประเด็นนำเสนอ

- วิจัยและนวัตกรรมในการแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 

- แนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 แต่ละภูมิภาค

- แหล่งกำเนิดของฝุ่น PM2.5 และผลกระทบของฝุ่น PM2.5 ต่อสุขภาพ

รับชมผ่านทาง Facebook live Fan Page: 

👉🏻 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ : https://www.facebook.com/nrctofficial

👉🏻 วช. 5G : https://www.facebook.com/nrct