ADS


Breaking News

"ราชภัฏโพลล์" เผยประชาชนกว่า 78% มั่นใจการติดตามและควบคุมการระบาดของโควิด-19

"ราชภัฏโพลล์" โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ ที่ได้รับทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยประชาชนกว่า 78% เชื่อมั่นต่อมาตรการติดตามและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากภาครัฐ แม้กว่า 71% กังวลว่าจะเกิดการระบาดอีกรอบ และ 33.74% วางแผนท่องเที่ยว แต่ยังรอดูสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยผลสำรวจ "ราชภัฏโพลล์" ซึ่งเป็นโพลล์โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ ที่ได้รับทุนจาก วช. และได้สำรวจประชาชน 24,142 คน จาก 77 จังหวัด ระหว่างวันที่ 4 - 14 ธันวาคม 2563 จากผลพวงของข่าวการกลับมาแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อีกครั้งในหลายจังหวัดเมื่อต้นเดือนธันวาคม 2563 ในประเด็น "การ์ดอย่าตก ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ช่วยกันควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

ผลโพลล์พบว่า ประชาชนยังมีความกังวลใจ โดย 43.77% มีความกังวลใจเท่าๆ กับการระบาดในรอบแรกที่ผ่านมา ขณะที่ 29.77% กังวลในการระบาดรอบแรกมากกว่ารอบนี้ ส่วนสาเหตุอันดับแรกของความกังวลใจนั้น 71.46% เป็นความกังวลใจว่าจะเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 อีกครั้ง อันดับรองลงมาเป็นความกังวลเรื่องคนตกงานหรือว่างงาน แต่ประชาชน 78.87% ค่อนข้างเชื่อมั่น หรือเชื่อมั่นมากต่อมาตรการในการติดตาม และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากภาครัฐ 

นอกจากนี้ จากผลกระทบของข่าวการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังกล่าว ทำให้ประชาชน 79.76% มีความใส่ใจปฏิบัติตนเองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดยิ่งขึ้น ส่วนวิธีป้องกันตนเองที่นิยมสูงสุดคิดเป็น 83.99% คือการหมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล และวิธีรองลงมาคือ 83.77% คือการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่กับผู้อื่น ส่วนการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่มีประชาชน 33.74% วางแผนท่องเที่ยวแต่ก็รอดูสถานการณ์การระบาดก่อน อีก 16.33% วางแผนท่องเที่ยวแต่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนใจไม่ไป และมี 19.09% ที่ไม่ได้วางแผนท่องเที่ยวและไม่ไปอย่างแน่นอน ขณะที่มี 10.68% วางแผนท่องเที่ยวและจะไปอย่างแน่นอน และมีอีก 20.16% ที่ไม่ได้วางแผนท่องเที่ยวแต่ก็อาจจะไปท่องเที่ยว