ADS


Breaking News

วช. ร่วมกับ RUN เปิดโครงการปฏิบัติการวันฟ้าใสไร้ฝุ่นควัน (Northern Haze Free Day in Action)

     สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN) เปิดโครงการปฏิบัติการวันฟ้าใสไร้ฝุ่นควัน (Northern Haze Free Day in Action) ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 - 16.00 น. ณ NSP Exhibition Hall อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ #สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ #วช. #ประเทศไทยไร้หมอกควัน #Hazefreethailand