ADS


Breaking News

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563

     🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

     ผู้ติดเชื้อสะสม 6,884 ราย(เพิ่มขึ้น 194 ราย)

     -เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศโดยเพิ่มขึ้น 172 ราย

     -เป็นผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน State quarantine เพิ่มขึ้น

     13 ราย

     -เป็นผู้ติดเชื้อในแรงงานต่างด้าวโดยการคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 9 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมที่เป็นแรงงานต่างด้าวอยู่ที่ 1,392 ราย)


     เสียชีวิตรวม 61 ราย (ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้)


     รักษาหายป่วยแล้ว 4,240 ราย (61.59%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 28 ราย)


     รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 2,583 ราย


     ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในส่วนที่เป็นการติดเชื้อภายในประเทศ 172 ราย มีรายละเอียดดังนี้

     จาก กรุงเทพมหานคร(19)  นนทบุรี(12)   ราชบุรี(2)  มหาสารคาม(1)  นครศรีธรรมราช(1)   หนองคาย(1)  ปทุมธานี(1)  ตาก(5)  กาญจนบุรี(1)  สมุทรปราการ(1)   

อยู่ระหว่างการสอบสวน(128)

     สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง

     มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 13 ราย 

และเข้า State quarantine โดยเข้ารับ

การรักษาที่กรุงเทพมหานคร (12) สมุทรปราการ(1) มีรายละเอียดดังนี้

- จากประเทศตุรกี 2 ราย 

- จากประเทศฮ่องกง 1 ราย 

- จากประเทศแคนาดา 1 ราย 

- จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย 

- จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2 ราย 

- จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย 

- จากประเทศอินโดนีเซีย 1 ราย

- จากประเทศเกาหลีใต้ 1 ราย 

- จากประเทศญี่ปุ่น1 ราย

- จากประเทศคูเวต 1 ราย 

- จากประเทศรัสเซีย 1 ราย 

     🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

     - ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกอยู่ที่ 83 ล้านราย "โดยมีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมมากกว่า 1.81 ล้านราย

(คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 

ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 58.9 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ70.9)

     - อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.3 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 21,957 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 9.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 96

     - ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 139 ของโลกและยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 151 ของโลก

     🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 123,740 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 696 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 2,664 ราย

- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 110,485 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่

อยู่ที่ 1,870 ราย

- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 364 ราย 

มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย 

- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 41 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 1 ราย

- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 2 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย


ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม