ADS


Breaking News

ประกาศจากศูนย์การค้าเมกาบางนา

ศูนย์การค้าเมกาบางนาขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า กรณีที่มีข่าวไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากจังหวัดฉะเชิงเทราเข้ามา ใช้บริการที่ศูนย์การค้าเมกาบางนา เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยเป็นข่าวตามสื่อต่างๆ เมื่อวานนี้ (22 ธันวาคม 2563) หลังจากทราบเรื่องทางศูนย์ฯ ได้ประสานงานกับทางสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มงานควบคุมโรค ได้รับการยืนยันว่าผู้ติดเชื้อคนดังกล่าวมาใช้บริการที่เมกาบางนา แต่ในวันที่มาใช้บริการที่ศูนย์ฯ ผู้ติดเชื้อคนดังกล่าวไม่อยู่ในระยะแพร่เชื้อ ดังนั้น ศูนย์การค้าเมกาบางนาจึงไม่ใช่พื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อหรือรับเชื้อ อันเนื่องมาจากกรณีนี้ และในเช้าวันนี้ (23 ธันวาคม 2563) กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองบางแก้ว ได้ตรวจสอบและยืนยันความปลอดภัยและความพร้อมของศูนย์ฯ ในการเปิดให้บริการเป็นปกติ

ตามที่ได้กล่าวในแถลงการณ์ฉบับแรก (22 ธันวาคม 2563) บนเฟซบุ๊กของศูนย์ฯ แม้ว่าจะไม่ได้รับการยืนยันถึงข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อ แต่เพื่อความสบายใจและความปลอดภัยของลูกค้าที่มาใช้บริการที่เมกาบางนา ศูนย์ฯ พร้อมผู้เช่าหลักและร้านค้าทุกร้าน ได้ร่วมกันทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคเป็นกรณีพิเศษ (Big Cleaning) ทั่วทั้งศูนย์ฯ ตลอดเมื่อคืนที่ผ่านมา (22 ธันวาคม 2563) อีกทั้งในเช้าวันนี้ (23 ธันวาคม 2563) กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองบางแก้วพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ามาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคเป็นกรณีพิเศษ (Big Cleaning) พร้อมทั้งทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออีกรอบในเช้านี้ก่อนเปิดให้บริการ

 

ศูนย์การค้าเมกาบางนาขอยืนยันว่าข้อมูลที่ได้แถลงนี้เป็นความจริง และมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของจังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ หากมีข้อสงสัยต่อกรณีผู้ติดเชื้อรายนี้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา #สายด่วนโควิด 094-7922525, 038-511208, 038-511209, 038-511210


ตลอดเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ศูนย์การค้าเมกาบางนา และผู้เช่าของเราทุกร้านได้ดำเนินมาตรการต่างๆ ในด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด เพื่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของลูกค้า ร้านค้าผู้เช่า ผู้มาติดต่อ และพนักงานทุกคนมาโดยตลอด จึงขอให้ทุกท่านมีความมั่นใจในมาตรการและกลับมาใช้บริการที่ศูนย์การค้าเมกาบางนา