ADS


Breaking News

บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด รับมอบรางวัลในงาน THAILAND TOP SME AWARDS 2020

     เมื่อเร็วๆ นี้ นายประเสริฐ วงศ์พนากิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด (ที่ จากซ้ายพร้อมทีมงาน ประกอบด้วย นายภาคภูมิ น้อยเจริญ (ที่ 1 จากซ้ายนายเทพนิมิตร ไข่เกตุ (ที่ 2 จากซ้ายนายดากร ว่องบรรเจิด (ที่ 6 จากซ้ายนายกุลชาติ สังข์ชัย (ที่ จากซ้ายขึ้นรับมอบรางวัลประเภทนวัตกรรมการผลิตเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยมแห่งปี 2020 โดยมีนายแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เออาร์ไอพี (ที่ 5 จากซ้ายและคุณประภาพร มโนมัยวิบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปภาวิน จากัด (ที่ จากซ้ายร่วมแสดงความยินดี งาน THAILAND TOP SME AWARDS 2020 จัดโดยนิตยสาร BUSINESSในเครือ บมจ.เออาร์ไอพี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยความร่วมมือของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา