ADS


Breaking News

"RAMA FOUNDATION" เสริมสร้าง ‘วัฒนธรรมแห่งการให้’ ผ่านภาพยนตร์สั้นชีวิตจริงของแม่จันดี – น้องน้ำผึ้ง

“มูลนิธิรามาธิบดีฯ” รวมพลังความช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่ 
เสริมสร้าง ‘วัฒนธรรมแห่งการให้’ 
ผ่านภาพยนตร์สั้นสะท้อนชีวิตของ 
แม่จันดี – น้องน้ำผึ้ง

กรุงเทพฯ – 27 พฤศจิกายน 2563 – มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เดินหน้าสานต่อแนวคิด ‘วัฒนธรรมแห่งการให้’ เพื่อรวมพลังความช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่ สร้างแรงกระเพื่อมและส่งต่อพลังแห่งความเกื้อกูลแก่ผู้ป่วยยากไร้ในสังคมไทย ผ่านภาพยนตร์สั้นสะท้อนชีวิตผู้ป่วยยากไร้ของแม่จันดี – น้องน้ำผึ้ง รักแท้...แม้ไม่ใช่สายเลือด โดยได้รับเกียรติจาก 3 บุคคล 3 บทบาทหน้าที่ ร่วมค้นหาความหมายของการให้… พร้อมเชิญชวน ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนให้ผู้ป่วยยากไร้ได้รับการรักษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง


มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะองค์กรการกุศลมีพันธกิจในการเป็นศูนย์กลางการระดมทุน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักถึง “ปัญหาการเข้าถึงการรักษาพยาบาล” ของผู้ป่วยจำนวนมาก โครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้ จึงริเริ่มและถือกำเนิดขึ้นนับตั้งแต่พ.ศ. 2512 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลรามาธิบดีที่ไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายได้ ให้ได้รับโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า “ปัจจุบันโรงพยาบาลรามาธิบดี มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเฉลี่ยกว่า 2 ล้านครั้งต่อปี ซึ่งจำนวนไม่น้อย เป็นผู้ป่วยยากไร้หรือผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเรื่องทุนทรัพย์ รวมถึงผู้ป่วยที่เป็นโรคที่สิทธิพื้นฐานไม่ครอบคลุมและผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้ยาหรืออุปกรณ์การแพทย์บางรายการนอกเหนือบัญชียาหลักแห่งชาติ ด้วยความเชื่อมั่นในหลักหลักสิทธิมนุษยชน โครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้ จึงไม่เพียงเป็นการให้ความช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานสถานพยาบาล แต่ยังเป็นอีกความมุ่งมั่นสำคัญของโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุข และสร้างโอกาสในการเข้าถึงการรักษาอย่างเต็มประสิทธิภาพให้กับคนไทยทุกคน” 

แม่จันดีและน้องน้ำผึ้ง เป็นคู่แม่ลูกที่ได้รับการช่วยเหลือจากมูลนิธิรามาธิบดีฯ มากว่า 19 ปี เรื่องราวของทั้งคู่ สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำในโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรและบริการด้านสุขภาพในสังคมไทย ที่เราทุกคนไม่อาจปฎิเสธได้ว่า ‘ปัญหานี้มีอยู่จริงและยังมีอยู่’ ในขณะเดียวกัน ความรักของแม่กับหัวใจของการเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ และลูกสาวที่ป่วยซึ่งไม่ได้ผูกพันธ์กันทางสายเลือด ยังสะท้อนถึงพลังของการให้ ที่จะช่วยเติมพลังใจให้กับผู้รับชมได้อย่างมหาศาล” นางสาวพรรณสิรี คุณากรไพบูลย์ศิริ ผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ กล่าว

“ในฐานะจิตอาสาและประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่ต้องการนำความรู้ความสามารถในสาขาวิชาชีพของตนเองมาใช้ให้เกิดสาธารณประโยชน์ การร่วมงานกับมูลนิธิรามาธิบดีฯ ครั้งนี้ ผมได้มีส่วนสนับสนุนด้านการถ่ายทอดเรื่องราวของแม่จันดีและน้องน้ำผึ้ง เพื่อสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุข และมิติสุขภาพด้านอื่นๆ ที่ยังถูกละเลยในสังคมไทย ยังมีคนไทยอีกจำนวนมากที่ต้องเผชิญกับปัญหาเหล่านี้นับตั้งแต่เกิด หลายคนไม่สามารถออกจากวงเวียนแห่งความทุกข์ได้เองหากปราศจากโอกาสและความช่วยเหลือจากสังคม ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภาพยนตร์สั้นนี้ จะช่วยสะท้อนความเป็นจริงในสังคมและทำให้เราทุกคนหันกลับมามองผู้อื่น สิ่งรอบข้าง และสังคมมากขึ้น” นายสุทธิศักดิ์ สุจริตตานนท์ นักสร้างสรรค์และผู้กำกับภาพยนต์โฆษณาจิตอาสา กล่าวเสริม


รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี

“กว่า 51 ปี ของมูลนิธิรามาธิบดีฯ ในการขับเคลื่อนและเสริมสร้าง ‘วัฒนธรรมแห่งการให้…’ ในสังคมไทย เพื่อสนับสนุนงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่ผ่านมา ทุนทรัพย์ที่ได้จากการระดมทุนได้ถูกนำไปจัดสรรผ่าน 4 พันธกิจสำคัญ อันได้แก่ จัดการศึกษา สร้างงานวิจัย ให้การบริการวิชาการ และดูแลสุขภาพ มูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อโครงการผู้ป่วยยากไร้ จึงไม่ใช่การมุ่งแก้ปัญหาวิกฤติเฉพาะหน้าเพียงเท่านั้น หากแต่ยังมุ่งมั่นในการส่งกำลังความช่วยเหลือสำคัญ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและแก้ปัญหาสาธารณสุขไทยในระยะยาว อันจะนำไปสู่การสร้างสุขภาพสังคมที่ดีอย่างยั่งยืน” นางสาวพรรณสิรี คุณากรไพบูลย์ศิริ ผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ กล่าวปิดท้าย


การให้ที่ยิ่งใหญ่ คือการให้ชีวิต ร่วมมอบโอกาสการมีชีวิตต่อให้ผู้ป่วยผู้ยากไร้ ด้วยการบริจาคเงินผ่านมูลนิธิรามาธิบดีฯ ทุกการบริจาคของคุณจะถูกนำไปช่วยเหลือค่ารักษา ให้แก่ผู้ยากไร้ได้เข้าถึงการรักษา ดังปณิธานที่ว่า #คำว่าให้ไม่สิ้นสุด ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชี มูลนิธิรามาธิบดี โครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้ 

#คำว่าให้ไม่สิ้นสุด