ADS


Breaking News

ผบ.ตชด.ชายแดนใต้ พบปะ ผู้นำศาสนาและประชาชน ตามโครงการ “ทดแทนคุณแผ่นดินของชุดควบคุมตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดยะลา”

ผู้บัญชาการกองกำลังตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ออกพบปะเยี่ยม ผู้นำศาสนาและประชาชน ณ มัสยิดอัรฮามัรรอฮีมิน จังหวัดยะลา ตามโครงการ 

“ทดแทนคุณแผ่นดินของชุดควบคุมตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดยะลา” 

         เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. ชุดควบคุมตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดยะลา ได้ดำเนินโครงการ "ทดแทนคุณแผ่นดินของชุดควบคุมตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดยะลา” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  โดยใช้พื้นที่บริเวณหน้ามัสยิดอัรฮามัรรอฮีมิน  ยะลา  โดยมี  พลตำรวจตรีชวลิต  สุขสุวรรณ์  ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๔/ผู้บัญชาการกองกำลังตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาเป็นประธานในพิธี ,พันตำรวจโทชัยวรุตม์  พร้อมญาติ  รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔/ผู้บังคับชุดควบคุมตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดยะลา เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีผู้ร่วมงานดังนี้

         นายฮัสบูเล๊าะ หิเล  นายกสมาคมผู้นำอิสลามจังหวัดชายแดนใต้

         นายอับดุลเลาะ หิเล  โต๊ะอิหม่ามประจำมัสยิดอัรฮามัรรอฮีมิน

         นายชิษณุพงศ์  ทรัพย์มังสัง  ผู้แทนกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนใต้

        พันตำรวจโทจาริพัฒน์  ทองแดง   รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔ 

         พันตำรวจโทพิพัฒน์  นุฤทธิ์มนตรี รองผู้กำกับการ ๑ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน /หัวหน้าที่บังคับการ กองบังคับการรบพิเศษ

             พร้อมทั้งข้าราชการตำรวจ ประชาชน และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้พลตำรวจตรีชวลิต  สุขสุวรรณ์  ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๔/ผู้บัญชาการกองกำลังตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้มอบเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมส่วนรวมของมัสยิด ให้กับ นายอับดุลเลาะ  หิเล  โต๊ะอิหม่ามประจำมัสยิดอัรฮามัรรอฮีมิน ยะลา และ นายพิรัตน์  อินทรช่วย  ผู้แทน สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา หลังจากนั้นผู้ร่วมงานได้ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดบริเวณโดยรอบมัสยิดอัรอามัรรอฮีมีน ยะลา ถนนหน้า โรงเรียนเทศบาล ๒ และสถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา ระยะทางรวมประมาณ ๙๐๐ เมตร มีผู้เข้าร่วมในกิจกรรมประมาณ ๑๕๐ คน จนถึงเวลา ๑๒.๓๐ น.