ADS


Breaking News

ป่อเต็กตึ๊ง ลำเลียงธารน้ำใจผู้มีจิตศรัทธา แจกจ่ายผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สระแก้ว

     [อัปเดต 14 ต.ค.63] ข้อมูลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

     มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อธารน้ำใจผู้มีจิตศรัทธา นำอาหารปรุงสุก น้ำดื่ม พร้อมถุงยังชีพ และชุดยาเวชภัณฑ์ ออกแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สระแก้ว

     วันนี้ (14 ตุลาคม 63) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย นายสมบูลย์ ขวัญอ่วม หัวหน้าแผนกบรรเทาสาธารณภัย  จัดทีมประกอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 1,000 ชุด พร้อมถุงยังชีพ และชุดยาเวชภัณฑ์ ลงพื้นที่แจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยบริเวณ แจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่ หมู่ 2  หมู่ 4  หมู่ 6 และ หมู่ 9   ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จ.สระแก้ว โดยมีมูลนิธิสว่างสระแก้วธรรมสถาน เป็นผู้ประสานงานและนำทีมออกสำรวจในพื้นที่  ซึ่งมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินและเข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านต่าง ๆ ต่อไป

     สำหรับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้จัดกำลังทีมกู้ภัย กู้ชีพ พร้อม อุปกรณ์ต่างๆ เข้าพื้นที่ประสบภัยตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 63 เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือ และอพยพผู้ประสบภัยทั้งคน และสัตว์เลี้ยงอย่างเร่งด่วน ที่อำเภอปากช่อง  และเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 63 ทีมบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เคลื่อนกำลังพล พร้อมจัดกำลังกู้ภัย กู้ชีพ ชุดที่ 3 นำโรงครัวเคลื่อนที่ออกจากกรุงเทพฯ ลงพื้นที่ประสบภัยจังหวัดสระแก้ว เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่องพร้อมทาน นำออกแจกจ่าย และให้ความช่วยเหลือประสบภัยในพื้นที่ พร้อมจัดทีมกู้ชีพนำอุปกรณ์ตรวจวัดไข้ ความดัน และชีพจร ออกตรวจสุขภาพแก่ผู้ป่วยและผู้สูงอายุเบื้องต้นในพื้นที่ประสบภัยเพื่อประเมินการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัย

     ทั้งนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคนำทรัพย์ เครื่องอุปโภคบริโภค สมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ  สำหรับผู้มีจิตศรัทธาที่มีความประสงค์จะบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม  หรือติดตามข่าวสารกิจกรรม การช่วยเหลือของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.pohtecktung.org   เฟซบุ๊ก แฟนเพจ www.facebook.com/atpohtecktung หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนป่อเต็กตึ๊ง 1418 

     ## ป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ##

# แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418 #