ADS


Breaking News

วช. จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.9

     วช. จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

    วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากร วช. เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น ๒ อาคาร วช. ๑ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ