ADS


Breaking News

'Grab Green Wheels X SWAG' : 'รถพลังงานสะอาด ปราศจากมลพิษ' มุ่งลดคาร์บอน 100 ตันภายใน 1 ปี

 แกร็บ ประเทศไทย จับมือ ซแว็ก อีวี เปิดตัวโครงการ

“Grab Green Wheels X SWAG : รถพลังงานสะอาด ปราศจากมลพิษ”

นำร่องใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 50 คันรับ-ส่งอาหาร ตั้งเป้าลดคาร์บอน 100 ตันภายใน 1 ปี

แกร็บ ผู้นำซูเปอร์แอปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ ซแว็ก อีวี (SWAG EV) ผู้นำด้านนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ร่วมเปิดตัวโครงการ “Grab Green Wheels X SWAG: รถพลังงานสะอาด ปราศจากมลพิษ” โครงการนำร่องที่มุ่งส่งเสริมการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในการให้บริการจัดส่งอาหารผ่านแกร็บฟู้ด (GrabFood) เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดและลดมลพิษบนท้องถนน เดินหน้าทดลองใช้จักรยานยนต์ไฟฟ้าจำนวน 50 คันในกลุ่มพาร์ทเนอร์คนขับแกร็บในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อเป็นทางเลือกในการให้บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงและค่าบำรุงรักษารถ ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 100 ตัน ภายใน 1 ปี

นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ รองปลัดกระทรวงพลังงา‌น ประธานเปิดตัวโครงการฯ กล่าวว่า “การผลักดันประเทศไทยให้เปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมยานยนต์ไฟฟ้าถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของกระทรวงพลังงาน เนื่องจากเป็นแนวทางการใช้พลังงานทางสะอาดที่ช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงและน้ำมัน รวมถึงปัญหามลพิษอย่างฝุ่นละออง PM 2.5 อย่างยั่งยืน ปัจจุบันแนวโน้มการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องตลอด 5 ปีที่ผ่านมา สอดคล้องกับทิศทางของเทคโนโลยีประหยัดพลังงานและกระแสการลดใช้น้ำมันที่ก่อมลพิษ ซึ่งกระทรวงฯ ได้เร่งขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเตรียมการด้านระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าที่จะเพิ่มมากขึ้น และสนับสนุนให้มีการพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพิ่มขึ้น กระทรวงพลังงานรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ภาคเอกชนอย่าง แกร็บ ประเทศไทย และ ซแว็ก อีวี เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า โดยเฉพาะการนำมาใช้ในการให้บริการจัดส่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน ทั้งยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของยานยนต์ไฟฟ้าให้เกิดขึ้นในสังคม”

โครงการ Grab Green Wheels X SWAG: รถพลังงานสะอาด ปราศจากมลพิษ” จะสนับสนุนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจำนวน 50 คันให้กับพาร์ทเนอร์คนขับแกร็บฟู้ดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภายในระยะเวลาใน 1 ปี โดยในช่วงเปิดตัวโครงการฯ แกร็บจะคัดเลือกพาร์ทเนอร์คนขับจำนวน 20 คน ก่อนจะขยายจำนวนให้ครบทั้งหมดในช่วงไตรมาสแรกของปี 2564 โดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่จะสนับสนุนแก่พาร์ทเนอร์คนขับ คือ รุ่น SWAG EV Type X* โดยพาร์ทเนอร์คนขับแกร็บแต่ละท่านจะได้รับแบตเตอรี 2 ก้อน ซึ่งสามารถขับขี่ได้เป็นระยะทาง 70 กิโลเมตรต่อก้อนต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง (รวม 140 กิโลเมตร) ใช้เวลาชาร์จไฟ 2 ชั่วโมง 35 นาที และสามารถเร่งความเร็วได้สูงสุด 63 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

นางสาวเมธิณี อนวัชกุล ผู้อํานวยการธุรกิจแกร็บไบค์และศูนย์อบรมสาขาย่อย แกร็บ ประเทศไทย เผยว่า “แกร็บ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้คนในสังคมภายใต้พันธกิจ Grab For Good หรือ แกร็บ...เพื่อชีวิตที่ดีกว่า โดยความร่วมมือระหว่างแกร็บและ ซแว็ก อีวี ในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของเราในการส่งเสริมความยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านการนำรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ช่วยลดมลพิษทางอากาศมาใช้ในบริการรับ-ส่งอาหารของเรา ซึ่งเป็นบริการที่เข้าถึงชีวิตประจำวันของผู้บริโภค ทั้งยังช่วยลดภาระด้านค่าจ่ายและยกระดับการให้บริการของพาร์ทเนอร์คนขับแกร็บฟู้ด โดยคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงและค่าบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ได้ถึง 50% เมื่อเทียบกับรถจักรยานยนต์ทั่วไป”

นายเจนสัน เชน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซแว็ก อีวี จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและพันธมิตรหลักของโครงการฯ กล่าวว่า “ด้วยแผนงานที่ชัดเจนของภาครัฐและการลงทุนของภาคเอกชน ประเทศไทยจึงมีศักยภาพที่จะเป็นผู้นำด้านระบบขนส่งพลังงานสะอาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซแว็ก อีวี มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการพัฒนาตลาดรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย และได้ร่วมมือกับพันธมิตรแบรนด์ระดับโลกในการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เราเชื่อมั่นว่าความร่วมมือกับแบรนด์ชั้นนำอย่าง แกร็บ ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันยอดนิยมในประเทศไทย โดยเฉพาะในบริการรับส่งอาหาร จะช่วยสร้างความมั่นใจในด้านสมรรถนะของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงประโยชน์ทั้งในด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับคนขับและการลดมลพิษ โดยเราคาดว่า โครงการฯ นี้จะสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 100 ตันตลอดระยะเวลาของโครงการ”

“ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาในการดำเนินโครงการฯ แกร็บ และ ซแว็ก อีวี จะร่วมติดตามและวัดผลการใช้งานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของพาร์ทเนอร์คนขับอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและการลดค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และพร้อมเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนในการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับพลังงานสะอาดและผลักดันให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในวงกว้างต่อไป โดยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประกาศความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการผลักดันให้เกิดการรณรงค์และส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดอื่นๆ ภายใต้โครงการ Grab Green Wheels ในอนาคต” นางสาวเมธิณี กล่าวทิ้งท้าย

************************************

*รายละเอียดเกี่ยวกับ SWAG EV Type x - https://swagev.com/type-x/ 


เกี่ยวกับแกร็บ

แกร็บ (Grab) คือ ผู้นำด้านซูเปอร์แอปที่ช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันให้กับผู้บริโภคในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันแอปพลิเคชันแกร็บได้ถูกดาวน์โหลดบนโทรศัพท์มือถือมากกว่า 198 ล้านเครื่อง โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงพาร์ทเนอร์คนขับ พาร์ทเนอร์ร้านค้า รวมถึงตัวแทนกว่า 9 ล้านราย นอกเหนือจากบริการการเดินทางแบบออนดีมานด์ในรูปแบบต่างๆ แกร็บยังได้นำเสนอบริการอื่นๆ อาทิ การบริการจัดส่งอาหาร สินค้าและพัสดุ ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนบริการทางการเงิน เพื่อตอบสนองผู้ใช้บริการทั่วทั้ง 394 เมืองใน 8 ประเทศ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแกร็บได้ที่ http://www.grab.com


เกี่ยวกับ ซแว็ อีวี ‌‌

ซแว็ก อีวี (SWAG EV) คือ ผู้นำด้านนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ก่อตั้งขึ้นภายใต้แนวคิดการนำนวัตกรรมสีเขียว และเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด พร้อมระบบ IoT เพื่อนำไปสู่การพัฒนายกระดับการขนส่งและการคมนาคมสู่สังคมคนเมืองยุคใหม่ให้มีคุณภาพ และตอบโจทย์ทุกการใช้งานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม  ปัจจุบัน SWAG EV ให้บริการและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมตั้งเป้าขยายการให้บริการยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ และพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียวในระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SWAG EV ได้ที่ https://swagev.com


5 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโครงการ Grab Green Wheels X SWAG

“รถพลังงานสะอาด ปราศจากมลพิษ”

โครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง แกร็บ ผู้นำซูเปอร์แอปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ ซแว็ก อีวี ผู้นำด้านนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ที่มุ่งส่งเสริมการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในการให้บริการจัดส่งอาหาร เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดและลดมลพิษบนท้องถนน โดยนำร่องใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 50 คัน เพื่อให้บริการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล


คนขับที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารุ่น SWAG EV Type X ซึ่งสามารถขับได้ถึง 70 กิโลเมตร ต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง และสามารถเร่งความเร็วได้สูงสุด 63 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

โครงการนี้คาดว่าจะช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 100 ตัน ภายในระยะเวลา 1 ปี หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ราว 12,500 ต้น*


การใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับคนขับ ทั้งด้านค่าเชื้อเพลิงและค่าบำรุงรักษารถ ได้ถึงประมาณ 50% ต่อคัน

โครงการนี้สอดคล้องกับแผนอนุรักษ์พลังงานของกระทรวงพลังงาน ซึ่งตั้งเป้าส่งเสริมให้มีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น 1.2 ล้านคัน ภายในปี 2579

* ต้นไม้ 1 ต้นสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 8 กิโลกรัมต่อปี (อ้างอิง ข้อมูลจาก องค์การจัดการบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน))


TECHNICAL SPECIFICATIONS

A close up of a motorcycle

Description automatically generated

SWAG EV

TYPE – S

TYPE – X

ชนิดมอเตอร์

BOSCH Brushless Hub-Motor

BOSCH Brushless Hub-Motor

กำลังมอเตอร์

1750W

อัตราเร่ง 0-35 กม/ชม ใน 3.2 วินาที 

2020W

อัตราเร่ง 0-35 กม./ชม. ใน 2.9 วินาที

ความเร็วสูงสุด

60 กิโลเมตรตอชั่วโมง* (EEC Limit) 

63 กิโลเมตรตอชั่วโมง* (EEC Limit) 

แบตเตอรี่

แบตเตอร์รี่ลิเธียมไอออน จากซัมซุง 60V 26AH (10 กิโลกรัม) 

แบตเตอร์รี่ลิเธียมไอออนจากซัมซุง 60V 26AH (10 กิโลกรัม) 

ระยะทางต่อการชาร์จ

ระยะทาง 70 - 80 กิโลเมตร* โดยประมาณ

ระยะทาง 70 - 80 กิโลเมตร* โดยประมาณ

ระยะเวลาชาร์จ

ประมาณ 3 ชั่วโมงต่อครั้ง

ประมาณ 3 ชั่วโมงต่อครั้ง

ระบบเบรค

ระบบระบบคอมบายดิสก์เบรค แบบไฮดรอลิก หน้าหลัง (CBS)

ระบบระบบคอมบายดิสก์เบรค แบบไฮดรอลิก หน้าหลัง (CBS)

โหมดขับขี่


โหมดขับขี่ประกอบไปด้วย 3 ระบบได้แก่ ระบบอีโค่ (Eco), ระบบครูซ (Cruise)  และ ระบบเทอร์โบ (Turbo) 

โหมดขับขี่ประกอบไปด้วย 3 ระบบได้แก่ ระบบอีโค่ (Eco), ระบบครูซ (Cruise)  และ ระบบเทอร์โบ (Turbo) 

จอแสดงผล

หน้าจอดิจิทัล LCD

หน้าจอดิจิทัล LCD

ช่องต่อ USB


ช่องต่อ USB ให้พลังงาน 2.1A พร้อมที่วางแก้ว

ช่องต่อ USB ให้พลังงาน 2.1A พร้อมที่วางแก้ว

มาตรฐานกันนํ้า

IP65* Rated

200 mm Wading Depth

IP65* Rated

200 mm Wading Depth

ขนาดยาง

Front 3.00 - 10” Tubeless

Rear  3.00 - 10” Tubeless

Front 90/90 - 12” Tubeless

Rear  90/90 - 12” Tubeless

ระบบไฟหน้า

ไฟหน้าแบบ LED ความสว่างสูงแบบเดย์ไลท์รันนิ่ง

ไฟหน้าแบบ LED ความสว่างสูงแบบเดย์ไลท์รันนิ่ง

นํ้าหนักรวม

74 กิโลมเตร 

86 กิโลเมตร

นํ้าหนักบรรทุกสูงสุด

149 กิโลเมตร

157 กิโลเมตร

ผู้โดยสารสูงสุด

สามารถรอบรับผู้โดยสารได้สูงสุด 2 คน

Maximum 2 riders


สามารถรอบรับผู้โดยสารได้สูงสุด 2 คน

ขนาดตัวรถ

735 x 1740 x 1090 มิลลิเมตร

720 x 1880 x 1090 มิลลิเมตร

มาตรฐานการรับรอง 

168/2013 EEC, L 1E-B

168/2013 EEC, L 1E-B


ฟีเจอร์อื่น ๆ


กล่องควบคุมอัจฉริยะ จาก BOSCH  (FOC) 

ระบบการจัดการแบตเตอร์รี่อัจฉริยะ (BMS) 

แบตเตอรี่แบบยกออกได้

ระบบกันขโมยของแบตเตอร์รี่ 

ระบบชาร์จไฟตรงจากตัวรถ 

ระบบรองรับแรงกระแทก 

ระบบสตาร์ทผ่านรีโมท

ระบบกันขโมย 

ระบบตัดพลังงานเมื่อยกขาตั้ง

ที่จับอลูมิเนี่ยมสำหรับผู้โดยสาร 

ที่พักเท้าพับได้แบบสปริง

ตะกอเกี่ยวอเนกประสงค์ 

เบาะนั่งหนังสังเคราะห์ 

แตรแบบแม่เหล็กไฟฟ้า


การรับประกัน

แบตเตอร์รี่: 2 ปี หรือ 1,000 รอบชาร์จ 

เครื่องยนต์: 2 ปี 


*รายละเอียดเบื้องต้นขึ้นอยู่กับสภาพอื่น ๆ อย่าง น้ำหนัก สภาพอากาศ อุณหภูมิ และปัจจัยของพื้นถนน