ADS


Breaking News

"เอิร์น-จิรวรรณ" ภูมิใจรางวัล ‘เพชรกนก’ มุ่งมั่นสานต่อความดีเพื่อสังคม

‘เอิร์น’ สุดปลื้ม เข้ารับรางวัล ‘เพชรกนก’

ช่วยย้ำเตือนให้ประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ดี 

     เอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง อดีตศิลปิน นักร้อง-นักแสดง คนดัง เข้ารับรางวัล เพชรกนก สาขาเมตตาธรรม โดยมีนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการมอบรางวัล พร้อมด้วย นางสาวกุลภัคศรณ์ ปุณณภัคพสิษฐ์ นายกสมาคมผู้ผลิตรายการภาพและเสียง เป็นประธานจัดงาน “เพชรกนก” และ “กนกราช” ประจำปี พ.ศ.2562-2563 ณ หอประชุมทีโอที ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อวันก่อน

     พิธีกรบนเวทีเชิญ เอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง รับรางวัลพร้อมกล่าว เอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี อดีตศิลปินนักร้อง-นักแสดง เป็นผู้มีจิตเมตตาธรรม ใช้ความเป็นแม่ในการบริหารจัดการโรงเรียน เพื่อก่อเกิดความรักความอบอุ่นในครอบครัว รวมทั้งยังเป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะ แบ่งปันและช่วยเหลือสังคม ทั้งแก่เพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์เสมอมา สมควรยกย่องเชิดชูรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้

     เอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี กล่าวว่า เอิร์นต้องขอขอบคุณ คณะกรรมการและประธานจัดงาน เพชรกนก และ กนกนาคราช ที่มอบรางวัล “เพชรกนก สาขาเมตตาธรรม” ให้กับเอิร์นนะคะ รางวัลนี้ ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่จะย้ำเตือนให้เอิร์นประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ดี และสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม เมื่อเรามีโอกาส และเอิร์นขอร่วมแสดงความยินดี กับทุกๆท่าน ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ในวันนี้ค่ะ” 

     รางวัล เพชรกนก เป็นรางวัลที่มอบให้กับพลเมืองดี ที่กระทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งจนเป็นที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป, เป็นผู้ที่แสดงออกซึ่งความกตัญญูอย่างลึกซึ้งต่อผู้ทีพระคุณ และผืนแผ่นดินไทย, เป็นผู้ที่แสดงออกซึ่งความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยาก ด้วยการอุทิศตนให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน, เป็นผู้ที่กระทำคุณประโยชน์ชื่อเสียงแก่ประเทศชาติที่มีความเหมาะสม, เป็นผู้ที่แสดงออกซึ่งการปกป้อง พิทักษ์สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และบุคคลอื่นหรือสังคม และ เป็นผู้ที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริต ทั้ง กาย วาจา และใจ

     โดยคนดังที่เข้ารับรางวัลในครั้งนี้มีมากมาย อาทิเช่น อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์, อ.สังคม ทองมี, นายศรีสุวรรณ จรรยา, นายวิบูลย์ ลีรัตนขจร, ดร.วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส, นายพุทธอภิวรรณ องค์พระบารมี, หนึ่ง-จักรวาร เสาธงยุติธรรม, นนทิยา จิวบางป่า,  ลูกปัด-ชลนรรจ์ ลิ่มไทย, น้าพวง เชิญยิ้ม, น้านงค์ เชิญยิ้ม ฯลฯ