ADS


Breaking News

กาชาดชวนแสดงพลัง Virtual Run “Run for Blood” วิ่งหาเลือด...เพื่อผู้ป่วย

กาชาดบอกบุญ ชวนคนไทย วิ่ง Virtual Run

“Run for Blood” วิ่งหาเลือด...เพื่อผู้ป่วย

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ คณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย ชวนคนไทยสุขภาพดี แสดงพลังของการให้ด้วยใจ วิ่งไปด้วยกัน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วย ในโครงการ Virtual Run “Run for Blood วิ่งหาเลือด เพื่อผู้ป่วย” ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – วันที่ 20 ธันวาคม 2563 เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นแกนกลางในการจัดหาโลหิตบริจาคให้มีปริมาณเพียงพอ มีคุณภาพ ปลอดภัยสูงสุดทั้งผู้ให้และผู้รับ ตามนโยบายหลักว่า “โลหิตทุกยูนิต ต้องได้รับจากการบริจาคโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน” 

ดังนั้น การจัดหาโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอ มีคุณภาพ และปลอดภัย ตามมาตรฐานสูงสุดต่อผู้ป่วย จึงมีกระบวนการดำเนินงานตามขั้นตอน การเจาะเก็บโลหิต ตรวจคัดกรองโลหิต ปั่นแยกส่วนประกอบโลหิต และ    จ่ายโลหิตให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ช่วยในการสนับสนุนการทำงาน และ มีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรม Virtual Run “Run for Blood วิ่งหาเลือด เพื่อผู้ป่วย” เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการฯ ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ 

1. ลงทะเบียนวิ่งสะสมระยะทาง ค่าสมัคร 500 บาท (เสื้อวิ่ง และเหรียญ) 
  • ลงทะเบียนวิ่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 20 ธันวาคม 2563 สมัครได้ที่ Website Thairun
  • จัดส่งเสื้อและเหรียญ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
  • จับสลากลุ้นรางวัลสร้อยคอทองคำ 1 สลึง จากรายชื่อผู้สมัครลงทะเบียนฯ 2 ครั้ง / 1 เดือน (จำนวน 5 ครั้ง)
2. สนับสนุนทำบุญซื้อเสื้อวิ่ง ราคา 300 บาท จำหน่ายที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ และ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง ได้แก่ จังหวัดลพบุรี ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ สงขลา นครศรีธรรมราช และภูเก็ต 

3. ร่วมบริจาคเงิน เข้าบัญชี “คณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย” บัญชีกระแสรายวัน 045-286494-5 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย

ผู้สนใจร่วมทำบุญ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิตศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โทร. 02 256 4300, 02 263 9600 – 99 ต่อ 1101, 1753, 1760 และ 1771