ADS


Breaking News

22 ก.ย. นี้ กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ปฐมนิเทศ และทำสัญญา ผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

     ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ จะเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ปฐมนิเทศ และทำสัญญา นักกีฬาและบุคลากรกีฬา ที่ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องพาวิลเลี่ยน เอ ชั้น 8 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ถนนศรีนครินทร์ โดยมี นางรุ่งทิวา รอดโพธิ์ทอง ผู้อำนวยการกองกำกับดูแลกองทุนนักกีฬา พร้อมด้วย นักกีฬา ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานในครั้งนี้