ADS


Breaking News

เรียลแอสเสท จัด “Better You พลิกโฉมเปลี่ยนชีวิต” ลูกบ้านและพนักงาน เสริมสร้างสุขภาพที่ดี

 เรียลแอสเสท จับมือ  วอริกซ์ สปอร์ต ส่งเสริมสุขภาพที่ดีขึ้นของลูกบ้านและพนักงาน

นายบดินทร์ธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จับมือกับ นายวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด ร่วมสร้างพันธมิตรจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพที่ดีขึ้นให้กับลูกบ้าน พนักงาน และบุคคลทั่วไปอย่างต่อเนื่อง สำหรับกิจกรรมแรกที่จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ คือ  “Better You พลิกโฉมเปลี่ยนชีวิต” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทำให้ลูกบ้านและพนักงานของเรียลแอสเสท ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตและการรับประทานอาหารที่ส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีขึ้น รวมทั้งเป็นแรงผลักดันให้คนรอบข้างหรือผู้ที่ได้รับชมเนื้อหาเกิดแนวคิดในการปรับเปลี่ยนตัวเองตามไปด้วย ซึ่งทางเรียลแอสเสทได้เปิดรับสมัครให้ลูกบ้านและพนักงานที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเหตุผลที่อยากให้ตัวเองดีขึ้นและวิธีการที่จะทำให้ตัวเองดูดีขึ้นเข้ามา จนได้ 5 ท่านผู้โชคดี เพื่อเข้าคอร์สออกกำลังกาย ดูแลด้านกายภาพบำบัด และให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากวอริกซ์ เป็นระยะเวลา 3 เดือนฟรี   

ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่จะสะท้อนถึงทิศทางใหม่ของ บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  ภายใต้ Vision ที่ว่า  “Believing a better you is possible เพราะเราเชื่อว่าทุกคนดีขึ้นได้จริง และจะส่งพลังบวกให้สังคมดีขึ้นได้เช่นกัน