ADS


Breaking News

ป่อเต็กตึ๊ง “จักรยานเพื่อน้องสัญจร” ครั้งที่ 1 มอบจักรยานแก่ รร. ขาดแคลนในชนบทอีสาน 11 แห่ง

    มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดโครงการ “จักรยานเพื่อน้องสัญจร” ครั้งที่ 1 ลงพื้นที่มอบจักรยานแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในชนบท ภาคอีสาน รวม 11 แห่ง
     วันนี้ (วันที่ 4 กันยายน 63) นายสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วย นายชูเดช เตชะไพบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการฯ และนายพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบจักรยานพร้อมชั้นวางหนังสือ และชั้นวางรองเท้า ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่ จ.นครราชสีมา จำนวน 4 โรงเรียน รวม 80 คัน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม โรงเรียนบ้านท่าแดง และโรงเรียนบ้านงิ้ว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนที่ประสบปัญหาในการเดินทางมาโรงเรียน แบ่งเบาภาระค่าพาหนะแก่ผู้ปกครอง ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้การแบ่งปัน และดูแลรักษาสาธารณสมบัติร่วมกัน
    โดยมีผู้แทนจากโรงเรียนต่างๆ เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย นายอนันต์ บูรณะบัญญัติ ประธานมูลนิธิหลักเสียงเซี่ยงตึ๊ง (สว่างเมตตาธรรมสถาน) จ.นครราชสีมา พร้อมคณะ เป็นผู้ประสานงานและร่วมในพิธี
     และในช่วงบ่ายที่ผ่านมา มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ลงพื้นที่มอบจักรยานจำนวน 20 คัน ให้กับโรงเรียนดอนเปล้าศึกษา จ.ชัยภูมิ โดยมีผู้แทนโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย นายต่งเอี่ยว แซ่เตีย รักษาการประธานมูลนิธิสว่างคุณธรรมชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ พร้อมคณะ เป็นผู้ประสานงานและร่วมในพิธี
     โดยระหว่างวันที่ 4 – 9 กันยายน 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กำหนดลงพื้นที่มอบจักรยาน จำนวน 430 คัน ให้กับโรงเรียนในชนบทที่มีเยาวชนประสบปัญหาในด้านการเดินทางไปและกลับโรงเรียนด้วยความยากลำบาก ภาคอีสาน ในโครงการ “จักรยานเพื่อน้องสัญจร” ครั้งที่ 1 รวม 11 จังหวัด ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย หนองคาย บึงกาฬ ยโสธร ศรีสะเกษ และบุรีรัมย์ 
     โครงการ “จักรยานเพื่อน้องสัญจร” ครั้งที่ 1 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กำหนดมอบให้กับโรงเรียนในชนบทภาคเหนือ และภาคอีสาน รวม 34 โรงเรียน ดำเนินการมอบจักรยาน จำนวน 700 คัน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 875,000 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
     ติดตามข่าวสาร และกิจกรรมการช่วยเหลือของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ที่เฟซบุ๊ก แฟนเพจ www.facebook.com/atpohtecktung 
#มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง110ปีความดีที่ยั่งยืน
#ป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ##
#แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418
#ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน