ADS


Breaking News

‘แม่โจ้แพร่’ ปลื้ม ‘ไฮ โซ แซ่บ’ คว้าแชมป์ ‘Product Champion League’ ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ จ.พะเยา

ประกวดผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ 

นายชุติเดช มีจันทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานงานจัดการประกวดผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ Product Champion League Organic Startup 2020 ชิงถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่า 28,000 บาท ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยมี อาจารย์ ดร.น้ำฝน  รักประยูร  ผู้รับผิดชอบโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการภาคเหนือสู่ Startup รวมถึงคณะกรรมการตัดสิน และผู้เข้าประกวดทั้ง 10 ทีม ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เมื่อวันก่อน

‘แม่โจ้แพร่’ จัดประกวดผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ที่ จ.พะเยา ‘ไฮ โซ แซ่บ’ คว้าแชมป์ ‘Product Champion League’

   มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ เกษตรจังหวัด, สสว., สำนักงานพาณิชย์จังหวัด, BiZ Club Moc, จังหวัดแพร่, น่าน, พะเยา, เชียงราย ร่วมจัดการประกวดผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ Product Champion League Organic Startup 2020 ชิงถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่า 28,000 บาท ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ผล ‘ไฮ โซ แซ่บ’ ซิวแชมป์ไปครองพร้อมเงินรางวัล 1 หมื่นบาท

    เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา นายชุติเดช มีจันทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เป็นประธานในงานฯโดยมี อาจารย์ ดร.น้ำฝน รักประยูร ผู้รับผิดชอบโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการภาคเหนือสู่ Startup รวมถึงคณะกรรมการตัดสิน และผู้เข้าประกวดทั้ง 10 ทีม ให้การต้อนรับ

    อาจารย์ ดร.น้ำฝน รักประยูร ผู้รับผิดชอบโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการภาคเหนือสู่ Startup ด้วย Product Champion กล่าวว่า การจัดการประกวดผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ Product Champion League Organic Startup 2020 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบนเข้าสู่ Startup, ยกระดับขีดความสามารถธุรกิจท้องถิ่นที่มีศักยภาพท้องถิ่นเข้าสู่ Product Champion และ สร้างเครือข่ายธุรกิจท้องถิ่นเข้าสู่ Supply Chain ของธุรกิจใหญ่ได้

   ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย การประกวดผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ Product Champion League Organic Startup 2020 ในวันที่ 27 ก.ย. 63 ที่ จ.พะเยา ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านบัว, Oraganic สัจสัตย์ Home Mate, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวอินทรีย์แม่จุน, วิสาหกิจชุมชนข้าว ๒ สี มีรส “คึฟู่”, ห้างหุ้นส่วน ไฮ โซ แซ่บ จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด อโกรโปรเกรส, สิริ ไทยเฮิร์ปแอนด์สปา, ผู้ประกอบการเครื่องสำอางสมุนไพร, บ้านสวนกลิ่นไอดิน และ วิสาหกิจศูนย์ส่งเสริมและผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชนตำบลจุน

    การประกวดผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ Product Champion League Organic Startup 2020 ชิงถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่า 28,000 บาท จัดขึ้นทั้งหมดใน 4 จังหวัด เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย. ณ โรงแรมอมรรักษ์ อ.เมือง จ.แพร่, วันที่ 25 ก.ย. ณ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย, วันที่ 27 ก.ย. 2563 ณ โรงแรมเกทเวย์ อ.เมือง จ.พะเยา และ วันที่ 29 ก.ย. ณ โรงแรมน้ำทองน่าน อ.เมือง จ.น่าน

   ผลการประกวดที่ จ.พะเยา มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลได้แก่ คุณวารัทชญา อรรถอนุกูล จาก ห้างหุ้นส่วน ไฮ โซ แซ่บ จำกัด, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 7,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ได้แก่ คุณบดินทร์ ยืนยงแสน จาก Oraganic สัจสัตย์ Home Mate, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ได้แก่ คุณเสาวลักษณ์ กำธรสิริพีระ จาก วิสาหกิจชุมชนข้าว ๒ สี มีรส “คึฟู่”, รางวัลชมเชย เงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ได้แก่ คุณวาไรรัตน์ วสุแสงจันทร์ จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด อโกรโปรเกรส, รางวัลชมเชย เงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ได้แก่ คุณวิรินทร์พิมล เกตุพันธ์ จาก สิริ ไทยเฮิร์ปแอนด์สปา โดยผู้ที่ผ่านเข้ารอบ จะได้เข้าร่วมอบรม Organic Tranformation เพื่อวิเคราะห์และทำแผนการตลาด และได้มีโอกาสจัดแสดงสินค้า เข้าร่วมเวทีเสวนา และเงินรางวัลในรอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาคต่อไป โดยการแข่งขันครั้งต่อไป จะมีขึ้นในวันที่ 29 ก.ย. ณ โรงแรมน้ำทองน่าน อ.เมือง จ.น่าน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อาจารย์ ดร.น้ำฝน รักประยูร โทร. 093-289-4491