ADS


Breaking News

วช. ขอเชิญร่วมกิจกรรมบ่มเพาะอาจารย์ผู้จัดการโครงการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สายอาชีวศึกษา ประจำปี 2563

     วช. ขอเชิญร่วมกิจกรรมบ่มเพาะอาจารย์ผู้จัดการโครงการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สายอาชีวศึกษา ประจำปี 2563 โดย ศ.นพ.สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา เวลา 09.00 น. ในวันที่ 21 กันยายน 2563 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ